Tin mới nhất

Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 07/10/2019 | 10:21  | Lượt xem: 632

Ngày 17/9/2019, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã ký Thông báo số 291/TB-UBND kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019

Thí sinh tải Thông báo tại đây