tin tức khác

Cơ quan UBND phường Ngọc Thụy thực hiện nghi Lễ chào cờ đầu tháng 12/2019
Ngày đăng 02/12/2019 | 16:44  | Lượt xem: 87

Sáng 02/12/2019, Cơ quan UBND phường Ngọc Thụy tổ chức sinh hoạt dưới cờ theo định kỳ hàng tháng, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 11/2019.

Dự lễ chào cờ có đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cùng toàn thể cán bộ, công chức, LĐHĐ cơ quan phường; Đồng chí Nguyễn Quốc Văn,  Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ lễ chào cờ.

Toàn thể cơ quan thực hiện nghi lễ chào cờ

Sau nghi lễ chào cờ, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, đồng chí Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019 cần tập trung thực hiện:

Đ/c Nguyễn Quốc Văn, PBTĐU, Chủ tịch UBND phường quán triệt nhiệm vụ tahsng 12/2019

- Chuẩn bị nội dung tài liệu phục vụ kỳ họp thứ IX - HĐND phường  khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 chu đáo, đầy đủ nội dung, đúng tiến độ.

- Các khối Đảng, đoàn thể, các bộ phận chuyên môn tập trung làm tốt công tác tổng kết, thi đua, đánh giá và tổ chức hội nghị phân loại Đảng viên, CBCC cuối năm 2019, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

- Duy trì và thực hiện tốt mô hình cơ quan điện tử và yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghiêm túc thực hiện quy chế, nội quy cơ quan, quy tắc ứng xử cán bộ công chức theo qui định.

Sau nghi lễ chào cờ, đồng chí Phó chủ tịch UBND phường đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, bộ phận chuyên môn tập trung thực hiện theo kế hoạch tháng 12; đặc biệt chuẩn bị báo cáo cho kỳ họp thứ IX – HĐND phường. Cán bộ, công chức, người lao động chấp hành nội qui, qui chế hoạt động của cơ quan một cách triệt để trên tinh thần trách nhiệm, tự giác; theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp hoàn thiện việc sáp nhập tổ dân phố.

Kết thúc Lễ chào cờ, các đồng chí lãnh đạo phường đã trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2019.

Khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2019