tin tức khác

Phường Ngọc Thụy tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày đăng 03/06/2016 | 17:00  | Lượt xem: 422

Sáng ngày 3/6/2016, tại hội trường UBND phường, Ủy ban bầu cử phường Ngọc Thụy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ dạo bầu cử phường; Đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử phường; Đồng chí Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch UBBC phường; Dự hội nghị còn có các đồng chí trong thường Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, Ban chỉ đạo bầu cử, tiểu ban giúp việc bầu cử; Trưởng các đoàn thể, công chức chuyên môn cơ quan phường; Các ông bà đại biểu HĐND khóa II và khóa III.; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận 38 tổ dân phố; Các ông bà Tổ trưởng, thư ký của 19 tổ bầu cử và các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác bầu cử.

Thay mặt UBBC phường, đồng chí Vũ Văn Mai, Chủ tịch UBBC phường báo cáo tổng kết công tác bầu cử: Ngay sau khi Quận triển khai công tác bầu cử, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo đồng bộ, toàn diện công tác bầu cử. Ủy ban bầu cử phường ngay sau khi được thành lập đã chủ động triển khai, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn phường; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, xác định và ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đảng ủy, UBND phường đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Tăng cường tuyên truyền, vận động trong Nhân dân về cuộc bầu cử; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo đối với cuộc bầu cử; thực hiện đầy đủ các bước hiệp thương theo quy định; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử cho các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử đảm bảo hoàn thành đúng thời gian quy định, đúng luật, Tổ chức họp tiếp xúc với cử tri cho các ứng cử viên đại biểu HĐND để vận động bầu cử. UBBC phường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra giám sát công tác bầu cử, tổ giải quyết đơn thư đã phân công lịch trực tiếp công dân về công tác bầu cử đầy đủ, trách nhiệm. Công an phường và BCH quân sự phường đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 và phương án bảo vệ cuộc bầu cử để triển khai tới toàn thể cán bộ chiến sỹ và BCH công an phường; trước, trong và sau bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Đúng 6h40', 19 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường đã tổ chức khai mạc cuộc bỏ phiếu, công tác tổ chức được thực hiện trang trọng, đúng Luật. UBBC phường đã phân công các đồng chí lãnh đạo và các thành viên BCĐ, UBBC, Ban bầu cử dự khai mạc tại các khu vực bỏ phiếu; Trong quá trình diễn ra bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử phường và các tổ bầu cử đã báo cáo tình hình theo đúng yêu cầu và thời gian quy định. Đến 18h40', 19/19 khu vực bỏ phiếu kết thúc việc bỏ phiếu và có số phiếu hợp lệ cao, bầu đúng, bầu đủ. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn phường Ngọc Thụy đã thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của công tác bầu cử của Quận, Thành phố và cả nước. Tỷ lệ cử tri đi bầu các cấp đạt 99,69%.

Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, hội nghị đã có 7 ý kiến đóng góp, rút kinh nghiệm công tác bầu cử về những việc đã làm được, những khó khăn, vướng mắc, đưa ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác bầu cử, phục vụ bầu cử.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Thẩm Bá phước, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử phường đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các đồng chí trong ban bầu cử, tổ bầu cử, tiểu ban giúp việc bầu cử, lãnh đạo các tổ dân phố, sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân đã làm nên thành công cuộc bầu cử trên địa bàn phường, đồng chí cũng mong muốn cán bộ và nhân dân phường Ngọc Thụy phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được tiếp tục đoàn kết phấn đấu, cố gắng nhiều hơn nữa để xây dưng Ngọc Thụy ngày càng văn minh hiện đại.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Mai, chủ tịch UBBC phường đã tiếp thu ý kiến tại hội nghị, trả lời, giải trình những nội dung mà các đại biểu quan tâm.

Để động viên những cố gắng của nhân dân và cán bộ phường trong công tác bầu cử, UBBC phường đề nghị Chủ tịch UBBC Quận tuyên dương và khen thưởng cho 5 tổ bầu cử và 7 cá nhân; UBBC, Hội đồng thi đua khen thưởng phường đã khen thưởng 14 tập thể và 33 cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác bầu cử.

 Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 của phường Ngọc Thụy đã kết thúc tốt đẹp.

 ( Nguồn: UBBC phường)

 *Một số hình ảnh: