tin tức khác

Giao ban cơ quan phường tháng 4/2016
Ngày đăng 21/04/2016 | 15:41  | Lượt xem: 307

Sáng ngày 20/4/2016, tại phòng họp số 1 UBND phường, Cơ quan UBND Phường tổ chức hội nghị giao ban tháng 4/2016.

Dự hội nghị có các đồng chí trong TTĐU, HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các ban ngành đoàn thể, trưởng các bộ phận chuyên môn và toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan phường; Đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy  chủ trì hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường, báo cáo tóm tắt việc thực hiện nhiệm vụ tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2016 với các nội dung;

Tập trung khắc phục các tồn tại sau đợt kiểm tra công vụ, tăng cường tự kiểm tra nội bộ;

Tập trung công tác trang trí tuyên truyền bầu cử, đảm bảo tiến độ thời gian quy định; Tập trung giải quyết đơn thư, không để quá hạn.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý về TTĐT về lấn chiếm lòng lề đường tập kết vật liệu xây dựng ảnh hưởng VSMT, mỹ quan đô thị. Kiểm tra giám sát quy trình thu gom rác thải mới, phát hiện những bất cập báo cáo UBND quận để giải quyết xử lý kịp thời. Tiếp tục thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận, GPMB

Đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy báo cáo kết quả kiểm tra công vụ khối Đảng, đoàn thể, các giải pháp khắc phục: Về công tác quản lý văn bản trên phần mềm; Công tác tập huấn CNTT cho MTTQ, các ngành đoàn thể; Chất lương tin, bài; Quy trình nội bộ công việc; Đánh giá cán bộ công chức hàng tháng.

Hội nghị có 4 ý kiến về các nội dung: Khắc phục tồn tại kiểm tra công vụ, tập huấn CNTT cho cán bộ công chức, nhất là Trưởng phó các ngành đoàn thể.

Kết luận hội nghị đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy đã quán triệt và chỉ đạo những nội dung cơ bản cần thực hiện, đồng thời yêu cầu các ban ngành đoàn thể, CBCC phường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chế độ báo cáo bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra; Tập trung khắc phục kiểm tra công vụ chậm nhất ngày 22/4, chuyển kết quả về Quận trước ngày 25/4/2016.

Hàng tháng đánh giá cán bộ công chức gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hạ bậc xếp loại đối với cán bộ công chức để xảy ra tồn tại trên phần mềm quản lý văn bản.

Giao UBND phường bố trí lịch tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là trưởng phó các ngành đoàn thể; Các ngành đoàn thể chủ đông đề xuất những nội dung còn yếu.

Yêu cầu các ngành đoàn thể phải có 1 bài viết về gương điển hình tiên tiến, NTVT gắn với công tác thi đua khen thưởng.

Yêu cầu 2 khối Đảng, Chính quyền xây dựng quy trình nội bộ, thông qua hội nghị thảo luận để chính thức ban hành.