tin tức khác

Phường Ngọc Thụy tổ chức họp Ban chỉ đạo, UBBC, các tổ giúp việc bầu cử
Ngày đăng 16/03/2016 | 17:52  | Lượt xem: 270

Sáng ngày 16/3/2016, tại phòng họp số 1 UBND phường, Phường Ngọc Thụy tổ chức họp Ban chỉ đạo, UBBC, các tổ giúp việc bầu cử.

Đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử trực tiếp chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chỉ đạo bầu cử, UBBC, thành viên các tổ giúp việc bầu cử.

Sau khi nghe đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử thông báo một số nội dung và quán triệt về công tác bầu cử; Đồng chí Vũ Văn Mai, Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch UBBC phường báo cáo các nội dung liên quan đến công tác bầu cử: Sáng ngày 16/3 đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 2 về công tác bầu cử; Phường Ngọc Thụy không có đại biểu tự ứng cử, hội nghị hiệp thương đã thông qua danh sách trích ngang của 56 đại biểu do các cơ quan, tổ chức đơn vị, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường. Đồng chí thông báo một số văn bản chỉ đạo của cấp trên về thời gian, tiến độ công việc, ngày 31/3/2016 phải thành lập xong các tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu. Ngày 23/3 bắt đầu tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với 56 đại biểu, kết thúc vào ngày 7/4/2016; Quận sẽ tiến hành kiểm tra công tác bầu cử về các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Kết quả các hội nghị; Kết quả các hội nghị hiệp thương và việc thành lập Ban bầu cử, tổ bầu cử, các vướng mắc trong quá trình triển khai; Nội dung công tác tuyên truyền phải phù hợp từng thời điểm của công tác bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND phường, Phó Ban chỉ đạo bầu cử thông báo một số nội dung: về quá trình thành lập tổ bầu cử, hiện đã có 17/19 đơn vị bầu cử gửi danh sách, tiếp tục đôn đốc các đơn vị còn lại để hoàn thành đúng tiến độ. Ngày 15/3/2016 bắt đầu lập danh sách cử tri và ngày 20/3 phải kết thúc việc lập danh sách cử tri; ngày 12/4/2016 bắt đàu niêm yết danh sách cử tri.

Tại hội nghị đã có 5 ý kiến liên quan đến kinh phí chi cho bầu cử, việc lập danh sách tổ bầu cử, cơ sở vật chất cho ngày bầu cử ở một số đơn vị bầu cử, việc hỗ trợ dự phòng cho công tác tuyên truyền, việc chuẩn bị tốt trong ngày bầu cử đảm bảo công khai dân chủ, chất lượng.

Kết luận hội nghị đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử phường yêu cầu:

Công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì vậy cán bộ nhân viên cơ quan phường phải xác định trách nhiệm và phấn đấu hoàn thành tốt cả 2 nhiệm vụ, chuyên môn và công tác bầu cử.

Yêu cầu các đồng chí phụ trách các tổ giúp việc phải chủ động trong công việc của mình, phân công rõ người, rõ việc trong phục vụ bầu cử.

Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 56 đại biểu ứng cử phải tập trung hoàn thành theo kế hoạch, bắt đầu từ 23/3 và kết thúc vào 7/4/2016

UBND phường quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc hoàn thành việc lập danh sách cử tri đến 20/3 phải xong để 12/4 có thể thực hiện niêm yết danh sách cử tri.

Giao Văn phòng ủy ban tổng hợp các báo cáo, văn bản để phục vụ công tác kiểm tra về bầu cử của Quận và Thành phố. Kinh phí phục vụ bầu cử cần bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Thành phố, quận. Công tác trang trí, tuyên truyền nội dung phải phù hợp theo từng thời điểm. Các tổ như tổ giải quyết đơn thư, tổ đảm bảo an ninh trật tự, luôn sẵn sàng, linh hoạt giải quyết theo tình huống thực tế.

Yêu cầu cán bộ lãnh đạo UBND quan tâm, sâu sát đến các đơn vị gặp khó khăn về cơ sở vật chất trong công tác bầu cử; tăng cường nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong nhân dân, sâu sát những vấn đề dân sinh bức xúc  để giải quyết kịp thời. Cán bộ nhân viên cơ quan phường, UBBC, các tổ giúp việc, từng cá  nhân phải cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong phục vụ công tác bầu cử, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn phường diễn ra đúng quy trình, quy định và thành công tốt đẹp.

 ( Nguồn: UBBC Phường)