tin tức khác

Giao ban Ban biên tập Cổng thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường tháng 8/2019
Ngày đăng 09/09/2019 | 16:15  | Lượt xem: 50

Chiều ngày 6/9/2019, tại phòng họp số 2 UBND phường, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường tổ chức giao ban tháng  8/2019.

Đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng ban biên tập chủ trì hội nghị; Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban biên tập.

Đ/c Nguyễn Viết Tấn, PBTTTĐU, Trưởng BBT chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Viết Tấn thông báo nội dung cuộc họp; đồng chí Tạ Thanh Nam, Thư ký Ban biên tập, báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền tháng 8, phương hướng tuyên truyền tháng 9/2019:

Trong  tháng 8 thành viên ban biên tập thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; đã thực hiện việc biên tập, duyệt tin, bài theo quy trình. Tuyên truyền trên đài truyền thanh theo định hướng, đã thực hiện phát thanh 42 lượt tin,76 lượt bài 18 thông báo các loại (trong đó do ban biên tập thực hiện là 42 lượt tin và 48 lượt bài); tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh nhất là bệnh Sốt xuất huyết; tuyên truyền về Dịch vụ công trực tuyến, thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh".

 Trong tháng đã duyệt, biên tập 27 tin, bài đăng trên cổng thông tin. Tin bài liên thông cổng quận được tiếp nhận là 8 tin, bài trong đó bài chuyên sâu là 4 bài

Hội nghị có 3 ý kiến về đảm bảo về số lượng, chất lượng và phong phú về nội dung tuyên truyền đáp ứng yêu cầu trong việc đăng tải tin, bài trên cổng thông tin điện tử cũng như phát thanh trên hệ thống Đài truyền thanh phường.

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Viết Tấn đã nhấn mạnh các nội dung cần thực hiện trong tháng 9/2019:

- Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống dịch; công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội Đảng các cấp.

- Tăng cường viết bài chuyên sâu, nhất là gương người tốt việc tốt.

- Giao cho đồng chí Trương Phi Long và đồng chí Nguyễn Đình Tân tiếp tục hoàn thiện việc bổ sung vào mục giới thiệu tin tĩnh trên Trang TTĐT phường.