tin tức khác

UBND phường giao ban Cơ quan tháng 7/2019
Ngày đăng 22/07/2019 | 10:35  | Lượt xem: 230

Chiều ngày 19/7/2019, UBND phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị giao ban cơ quan tháng 7/2019.

Dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Thủ trưởng cơ quan; Dự hội nghị có toàn thể các đồng chí cán bộ công chức, viên chức, LĐHĐ cơ quan phường.

Toàn cảnh HN giao ban cơ quan phường

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND, Thủ trưởng cơ quanphường đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của toàn thể cơ quan phường trong tháng 6 tháng đầu năm và trong tháng 7/2019. Nhìn chung các đồng chí cán bộ, nhân viên cơ quan phường đều đã tích cực trong thực hiện nhiệm vụ; song bên cạnh đó sự cố gắng chưa đều nên theo đánh giá của các phòng ban chuyên môn quận thì ở một số bộ phận đang bị thụt lùi, văn bản còn chưa khoa học, chưa đầy đủ; nhất là khối chính quyền.

Sau khi nghe đồng chí Thủ trưởng cơ quan đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn thể cơ quan và thông báo nội dung cuộc họp; hội nghị đã nghe đồng chí công chức văn phòng thống kê và đồng chí phụ trách Công nghệ thông tin báo cáo kết quả kiểm tra công vụ ngày 16/7/2019, thông qua kết luận của đoàn kiểm tra công vụ Quận đánh giá những mặt còn tồn tại ở từng bộ phận.

Tại hội nghị các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức phường đã thảo luận, đưa ra những khó khăn và đề xuất một số ý kiến với lãnh đạo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng tiếp theo và 6 tháng cuối năm 2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND phường yêu cầu các đồng chí phụ trách các khối chỉ đạo trưởng các bộ phận chuyên môn, cán bộ công chức rà soát, tổng hợp kết quả theo kế hoạch đã xây dựng. Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2019 đồng chí yêu cầu, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường cần nghiêm túc nhìn lại việc thực hiện nhiệm vụ của bộ phận và mỗi cá nhân, khắc phục những lỗi do đoàn kiểm tra công vụ chỉ ra, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 của toàn phường.