tin tức khác

UBND Phường Ngọc Thụy họp thống nhất công tác tổ chức Lễ hội và đón nhận Bằng công nhận Di tích Lịch sử văn hóa
Ngày đăng 23/02/2016 | 18:52  | Lượt xem: 339

Chiều ngày 23/2/2016, tại phòng họp số 2 UBND Phường, Ban quản lý Di tích Phường đã tổ chức họp thống nhất công tác tổ chức Lễ hội và đón nhận bằng công nhận Di tích Lịch sử Chùa Bắc cầu 2 và Đình Bắc Cầu 3 trên địa bàn Phường.

Dự chỉ đạo có đồng chí Vũ Văn Mai, UVTV, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBMTTQ phường; Đồng chí Lê Đăng Lễ, Phó chủ tịch UBND; Các đồng chí trong Ban quản lý di tích Phường; Dự hội nghị còn có các ông, bà trong Tiểu ban quản lý Di tích, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Chi hội trưởng Người cao tuổi các tổ dân phố 33,34,35.

Đồng chí Lê Đăng Lễ đã quán triệt và thống nhất một số nội dung về công tác chuẩn bị cho Lễ hội và Lễ đón nhận bằng công nhận Di tích Lịch sử Chùa Bắc cầu 2 và Đình Bắc Cầu 3 dự kiến tổ chức vào ngày ( 10/3 âm lịch) về phân công nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền mùa Lễ hội, tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự tại di tích; tuyên truyền về giá trị của di sản văn hóa; công tác quản lý trật tự xây dựng; bảo vệ cảnh quan môi trường di tích... qua đó, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong nhận thức, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, đáp ứng yêu cầu đặt ra, các nội dung theo quy định đảm bảo trang trọng an toàn, vui tươi qua đó nâng cao hiệu quả và phát huy giá trị của các di tích trên địa bàn Phường theo đúng nội dung đề án "Tăng cường công tác quản lý - đầu tư nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2013 - 2015" .

Hội nghị đã tiến hành thảo luận xung quanh các nội dung công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ hội, Lễ đón nhận bằng công nhận di tích Lịch sử Chùa Bắc Cầu 2 và Đình Bác Cầu 3 theo đúng quy trình, quy định và kế hoạch đã xây dựng thể hiện sự tôn nghiêm và tạo được sự phấn khởi trong nhân dân.

Với sự chỉ đạo kịp thời của UBND Quận, Đảng ủy Phường, sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, kế hoạch chi tiết cụ thể của Ban quản lý di tích Phường và các tiểu Ban quản lý di tích, sự phối kết hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo các Tổ dân phố, sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, Lễ hội và Lễ đón nhận bằng công nhận di tích Lịch sử Chùa Bắc Cầu 2 và Đình Bắc cầu 3 chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp.