tin tức khác

Cơ quan UBND phường Ngọc Thụy thực hiện nghi Lễ chào cờ đầu tháng 6 năm 2018
Ngày đăng 04/06/2018 | 15:23  | Lượt xem: 579

Sáng 4/6/2018, Cơ quan UBND phường Ngọc Thụy tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tháng 6/2018 theo định kỳ.

Dự lễ chào cờ có đồng chí Thẩm Bá Phước, Bí thu Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, cùng toàn thể cán bộ, công chức, LĐHĐ cơ quan phường; Đồng chí Nguyễn Quốc Văn,  Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ lễ chào cờ.

Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan UBND phường thực hiện nghi lễ chào cờ

Sau nghi lễ chào cờ, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, đồng chí Chủ tịch UBND đã nhấn mạnh một nhiệm vụ trong tháng 6 cần tập trung thực hiện:

Đ/c Nguyễn Quốc Văn, PBTĐU, Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo

- Yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng cơ quan nghiêm túc thực hiện quy chế, nội quy cơ quan, quy tắc ứng xử cán bộ công chức theo qui định.

- Đánh giá kết quả và đẩy mạnh hoạt động thực hiện chủ đề 2018 "Vì một quận Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp".

- Cán bộ chuyên môn kết hợp với các tổ dân phố rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu được giao, đẩy mạnh tiến độ thực hiện nhiệm vụ cả năm 2018 hướng tới chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận.

- Các ban ngành, đoàn thể tổ chức sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018.