tin tức khác

Giao ban Ban biên tập Cổng thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường tháng 3/2018
Ngày đăng 03/04/2018 | 16:27  | Lượt xem: 458

Chiều ngày 3/4/2018, tại phòng họp số 1 UBND phường, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường tổ chức giao ban tháng 3/2018.

Đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng ban biên tập chủ trì hội nghị; Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban biên tập.

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động tháng 3/2018, thảo luận tại hội nghị, các đồng chí thành viên Ban biên tập cũng chỉ ra nội dung đã khắc phục được theo kết luận tại hội nghị giao ban tháng 2, những việc chưa hoàn thành còn tồn tại; bên cạnh đó cũng đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện và hoàn thành trong tháng 4/2018; đáp ứng yêu cầu trong việc viết, đăng tải tin, bài trên cổng thông tin điện tử quận, phường cũng như phát thanh trên hệ thống Đài truyền thanh phường.

          Thông qua báo cáo của đồng chí thư ký Ban biên tập và các ý kiến tại hội nghị, phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Ban biên tập đã tóm tắt cụ thể những nội dung đã thực hiện được trong tháng 3:

Theo nhiệm vụ được phân công, thành viên Ban biên tập đã cơ bản thực hiện khắc phục những tồn tại của tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3/2018; một số nội dung tin tĩnh đã đạt yêu cầu; Tin, bài đăng cổng TTĐT quận và phường đạt chỉ tiêu. Đài truyền thanh đã thực hiện việc tuyên truyền theo định hướng và chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường.

Với nhiệm vụ tháng 4/2018, đồng chí chỉ đạo:

-Tiếp tục duy trì định hướng tin, bài tuyên truyền trên Đài truyền thanh và cổng thông tin điện tử phường theo tháng.

- Mở chuyên mục và đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 15 năm thành lập Quận Long Biên.

- Giao đồng chí Tân tiếp tục hoàn thiện tin tĩnh (Giới thiệu về các bộ phận, đoàn thể)

- Thực hiện việc viết và đăng tải tin, bài đảm bảo số lượng và chất lượng, nhất là tin đăng cổng quận (về ảnh chụp, nội dung tin).

- Đ/c Thư ký nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức báo cáo đánh giá tháng.