tin tức khác

Ban biên tập Trang thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường giao ban tháng 7/2017
Ngày đăng 01/08/2017 | 14:23  | Lượt xem: 344

Sáng ngày 01/8/2017, tại phòng họp số 2 UBND phường, Ban biên tập Trang thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường họp giao ban tháng 7; triển khai nhiệm vụ tháng 8/2017.

Dự chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng ban biên tập; dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban biên tập.

Hội nghị nghe báo cáo kết quả hoạt động, công tác tuyên truyền từ 01/7 đến 30/7/2017; phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2017 do đồng chí Thư ký Ban biên tập trình bày: Nhìn chung Ban biên tập đã duy tri và thực hiện việc định hướng công tác biên tập tin bài tuyên truyền và đánh giá kết quả thực hiện theo từng tuần theo lịch công tác tuần của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Thành viên Ban biên tập hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công; Đảm bảo đúng quy trình duyệt tin, bài và kịp thời đăng lên Cổng thông tin điện tử quận, Trang thông tin điện tử và phát trên Đài truyền thanh phường, thực hiện tuyên truyền các ngày kỷ niệm, hoạt động của các ban ngành đoàn thể, công tác trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm ; Kết quả đã duyệt, biên tập 44 tin, bài thông tin tuyên truyền ( trong đó có 5 bài chuyên sâu); Có 11 tin bài liên thông (3 bài chuyên sâu). Tuyên truyền trên Đài truyền thanh được 78 lượt tin, 136 lượt bài ( trong đó Ban biên tập thực hiện là 78 lượt tin, 26 lượt bài).

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại: Số lượng tin, bài đăng cổng quận còn chưa nhiều, nhất là bài chuyên sâu. Qua đợt kiểm tra công vụ còn một số tồn tại cần khắc phục về chất lượng, hình ảnh tin, bài; về ảnh tin tĩnh chưa cập nhật kịp thời.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2017:  Tập trung tuyên truyền Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; 3 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy, tuyên truyền năm kỷ cương hành chính gắn với năm trật tự văn minh đô thị 2017.Tiếp tục duy trì định hướng tin, bài theo tuần, tháng. Duy trì đảm bảo tốt công tác viết tin, bài đảm bảo số lượng và chất lượng, đảm bảo cập nhật tin, bài đầy đủ theo định hướng, tập trung viết bài chuyên sâu.

Hội nghị đã cơ bản nhất trí với báo cáo về công tác tuyên truyền và biên tập tin, bài; có 4 ý kiến về thực hiện biên tập các bài chuyên sâu để đảm bảo theo định hướng đã xây dựng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu; về nội dung tuyên truyền trong tháng 8/2017.

Đ/c Nguyễn Viết Tấn, PBTTTĐU, Trưởng ban biên tập chủ trì hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Trưởng ban biên tập nhấn mạnh những nội dung trọng tâm và chỉ đạo thành viên Ban biên tập, tập trung thực hiện tốt các nội dung:

Quan tâm nâng cao chất lượng tin, bài; phân công cử người phụ trách các cụm để chụp ảnh phục vụ việc đăng tải tin, bài đảm bảo chất lượng.Giao đồng chí Tân CNTT phụ trách việc cập nhật ảnh của các thành viên cho tin tĩnh và cập nhật lịch trực tiếp công dân kịp thời. Đẩy mạnh, đôn đốc viết bài chuyên sâu.

Đồng  chí yêu cầu thành viên Ban biên tập theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công khắc phục những tồn tại tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng tuyên truyền nói chung và tin bài nói riêng.