tin tức khác

Hội nghị tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ IV – Hội đồng nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tại các đơn vị bầu cử
Ngày đăng 19/06/2017 | 18:35  | Lượt xem: 854

Tối ngày 15 và 17,18/6/2017, tại 10 đơn vị bầu cử của phường Ngọc Thụy đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND phường trước kỳ họp thứ IV - Hội đồng nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử có các đồng chí thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, trưởng các ban ngành đoàn thể, công chức chuyên môn cơ quan phường, các ông, bà đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa III và cử tri của 10 đơn vị bầu cử.

Dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, CBCC chuyên môn CQ phường

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các ông, bà đại biểu Hội đồng nhân dân phường đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ III và thông báo về nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ IV- HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nghị quyết HĐND phường về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa – xã hội – ANQP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ III HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021.

Một số hình ảnh tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử

Sau khi nghe các báo cáo mà các đại biểu HĐND trình bày tại hội nghị, trên tinh thần thẳng thắn xây dựng, đóng góp, các cử tri đã đưa ra những ý kiến, kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân phường các vấn đề về phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017; về công tác an sinh xã hội; trật tự đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, quản lý đất công; về tiến độ các dự án trên địa bàn phường; vệ sinh, ô nhiễm môi trường; về kế hoạch đầu tư cải tại nâng cấp đường, ngõ, hệ thống tiêu thoát nước trong toàn phường; công tác đầu tư cải tạo Nhà văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, các ông bà là ứng cử viên tại 10 đơn vị bầu cử đã trao đổi, làm rõ thêm nội dung trong phạm vi thẩm quyền và tổng hợp các kiến nghị để đề nghị Ủy ban nhân dân, các ngành, đoàn thể  liên quan tiếp tục trả lời giải đáp tháo gỡ những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Với tinh thần dân chủ, khẩn trương và trách nhiệm cao, hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IV – Hội đồng nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tại 10 đơn vị bầu cử phường Ngọc Thụy đã hoàn thành các nội dung, chương trình hội nghị đề ra.

Sau hội nghị tiếp xúc với cử tri của các đại biểu HĐND phường tại 10 đơn vị bầu cử, theo thông báo kỳ họp thứ IV- HĐND phường Ngọc Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến sẽ tổ chức trong 01 buổi sáng trong khoảng từ ngày 28/6/2017 đến ngày 30/6/2017 tại Hội trường trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường Ngọc Thụy.

Người viết: Nguyễn Hồng Phương ( Nguồn : TT HĐND phường)