tin tức khác

Thường trực HĐND phường Giám sát UBND phường công tác Giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2017
Ngày đăng 01/06/2017 | 18:39  | Lượt xem: 502

Chiều ngày 1/6/2017, tại phòng họp số 1 UBND phường, Thường trực HĐND phường tổ chức giám sát đối với UBND phường về công tác Giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2017

Chủ trì hội nghị có ông Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn giám sát; tham gia đoàn giám sát có các ông, bà thường trực HĐND;  Trưởng, phó Ban pháp chế, Ban kinh tế- xã hội của HĐND phường. Đơn vị được giám sát có ông Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND, các ông bà trong thường trực UBND, cán bộ chuyên môn có liên quan.

Đại diện đơn vị được giám sát,  ông Nguyễn Quốc Văn – Chủ tịch UBND báo cáo kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2017. Trong thời gian qua UBND phường luôn xác định công tác GPMB là nhiệm vụ trong tâm nên đã ban hành các văn bản đề nghị UBND quận thành lập tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; Chỉ đạo công khai theo quy chế dân chủ trên Đài truyền thanh phường, họp công khai các các văn bản pháp lý cho các hộ có đất bị thu hồi; Cụ thể đã công khai 4 dự án GPMB chuyển tiếp từ năm 2016, các dự án này đang được thực hiện đo đạc, xác định chủ sử dụng đất và lập sơ đồ thửa đất báo cáo UBND quận ra quyết định thu hồi.

 Ông Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND phường b/c kết quả thực hiện công tác GPMB

Đối với công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, UBND phường đã ra quyết định số 309/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đòng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhóm B,C sử dụng nguồn ngân sách của phường. Công tác tuyên truyền cũng đặc biệt được chú trọng; công khai cụ thể quy mô, tiến độ các dự án, có 6 dự án quận làm chủ đầu tư và 3 dự án phường làm chủ đầu tư.

Đoàn giám sát đã tiến hành xem xét báo cáo kết quả và đưa ra 06 ý kiến liên quan đến hiệu quả, chất lượng công tác GPMB; đề nghị UBND phường có những giải pháp cụ thể đối với các hộ nằm trong dự án: việc kiểm đếm, tiền đền bù và hướng giải quyết đối với các hộ không chấp hành; nêu rõ việc quản lý đất Nông nghiệp  nằm trong dự án; quan tâm đến việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn, tuyến thoát nước tại các dự án và việc phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Sau khi nghe các ý kiến của các ông, bà trong đoàn giám sát, bà Lê Thị Bích Hoài và  2 đồng chí công chức chuyên môn đã tiếp thu ý kiến, trả lời giải trình những vấn đề liên quan mà đoàn giám sát đưa ra trong phạm vi thẩm quyền.

Thay mặt đoàn giám sát, phát biểu kết luận, ông Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận việc thực hiện nghiêm túc của UBND phường trong việc triển khai công tác Giải phóng  mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2017, nêu ra một số điểm còn tồn tại và đề nghị UBND phường khắc phục những tồn tại sau khi có kết luận của đoàn giám sát, tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung công tác GPMB để đảm bảo tiến độ các dự án; phối hợp với phòng ban chuyên môn của quận, các tổ chức đoàn thể phường, các tổ dân phố để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; bám sát địa bàn và tổ chức đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến nhân dân để việc triển khai các dự án trên địa bàn phường đảm bảo đúng luật có sự đồng thuận cao và nhanh chóng hoàn thành đúng thời gian quy định.

ĐTT ( TT HĐND phường).