tin tức khác

Ban biên tập Trang thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường giao ban tháng 4/2017
Ngày đăng 03/05/2017 | 17:26  | Lượt xem: 440

Chiều ngày 3/5/2017, tại phòng họp số 1 UBND phường, Ban biên tập Trang thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường họp giao ban tháng 04/2017.

Đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng ban biên tập chủ trì hội nghị, dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban biên tập.

Đồng chí Tạ Thanh Nam, Thư ký Ban biên tập báo cáo kết quả hoạt động, công tác tuyên truyền từ 01/04 đến 28/04/2017. Bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy và kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân phường; Căn cứ lịch công tác tuần của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để định hướng công tác biên tập tin bài tuyền truyền, theo đó đánh giá kết quả thực hiện theo từng tuần; Thành viên Ban biên tập hoạt động tích cực, theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công; Đảm bảo đúng quy trình duyệt tin, bài và kịp thời đăng lên Cổng thông tin điện tử quận, Trang thông tin điện tử phường và phát trên Đài truyền thanh phường, thực hiện tuyên truyền các ngày kỷ niệm, hoạt động của các ban ngành đoàn thể, công tác trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm; Kết quả đã duyệt, biên tập 34 tin, bài thông tin tuyên truyền ( trong đó có 22 bài chuyên sâu); Có 12 tin bài liên thông ( 4 bài chuyên sâu). Tuyên truyền trên Đài truyền thanh được 54 lượt tin, 128 lượt bài, 66 lượt thông báo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại: Số lượng tin, bài đăng cổng quận còn chưa nhiều, nhất là bài chuyên sâu.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017:  Tập trung tuyên truyền 3 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy, tuyên truyền năm kỷ cương hành chính gắn với năm trật tự văn minh đô thị 2017.Tiếp tục duy trì định hướng tin, bài theo tuần, tháng. Duy trì đảm bảo tốt công tác viết tin, bài đảm bảo số lượng và chất lượng, đảm bảo cập nhật tin, bài đầy đủ theo định hướng, tập trung viết bài chuyên sâu. Phối hợp đề nghị các ban ngành đoàn thể chủ động cung cấp nội dung các bài chuyên sâu để đăng cổng thông tin và phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh.

Đồng chí Nguyễn Đình Tân, phụ trách công nghệ thông tin báo cáo sự biến động, những thay đổi trên Trang thông tin điện tử phường về việc xây dựng mới hai chuyên mục: Hội đồng nhân dân và Quy chế dân chủ.

Hội nghị đã cơ bản nhất trí với báo cáo về công tác tuyên truyền và biên tập tin, bài; có 1 ý kiến về thực hiện biên tập các bài chuyên sâu để đảm bảo theo định hướng đã xây dựng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Tấn, Trưởng ban biên tập nhấn mạnh những nội dung trọng tâm và chỉ đạo thành viên Ban biên tập, tập trung thực hiện tốt các nội dung:

Quan tâm nội dung tuyên truyền trong tháng về: chùm hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Công tác trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông. Đẩy mạnh tuyên truyền 6 quy chế dân chủ, quyết định 217, 218; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, trật tự đô thị, cải cách hành chính

Giao đồng chí Tân cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, kế hoạch của UBND, các quyết định.

Đồng  chí yêu cầu thành viên Ban biên tập theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công khắc phục những tồn tại tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phấn hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng tuyên truyền nói chung và tin bài nói riêng.

Người viết: Nguyễn Hồng Phương

                                                                                      Phê duyệt