tin tức - sự kiện nổi bật

Kết quả hoạt động công tác Trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Ngọc Thụy tháng 10/2019
Ngày đăng 17/11/2019 | 15:42  | Lượt xem: 105

Tháng 10/2019, UBND phường Ngọc Thụy tiếp tục triển khai quyết liệt công tác quản lý trật tự đô thi, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tăng cường tính kỷ cương trong việc thực thi nhiệm vụ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các lực lượng tham gia vào lĩnh vực quản lý đô thị.  

Tiếp nối hoạt động và phát huy kết quả đạt được của 9 tháng đầu năm, tháng 10/2019, UBND phường Ngọc Thụy tiếp tục triển khai quyết liệt công tác quản lý trật tự đô thi, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tăng cường tính kỷ cương trong việc thực thi nhiệm vụ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các lực lượng tham gia vào lĩnh vực quản lý đô thị.  

Công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh Phường được tập trung vào nội dung thực hiện trật tự văn minh đô thị, kết quả công tác ra quân xử lý vi phạm đô thị, các điểm vi phạm đổ rác, phế thải không đúng nơi quy định theo từng tuần.

Bên cạnh đó, việc triển khai các nội dung về xử lý đô thị được thực hiện theo quy trình và chức năng nhiệm vụ được quy định; triển khai xử lý dứt điểm các vi phạm về trật tự đô thi, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường phấn đấu đạt các mục tiêu cơ bản: 100% các tuyến đường chính, tuyến ngõ ngang không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, mái che, mái vẩy. 100% các hộ dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị.

Hàng tuần, Khối đô thị Phường đều duy trì thường xuyên việc ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các vi phạm; tổ chức giao ban đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ công tác, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Lực lượng cảnh sát trật tự đô thị đã tổ chức thực hiện nghiêm việc chốt trực theo lịch, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị.  Tổ công tác của phường đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm đô thị theo lịch tuần; phối hợp với phường Thượng Thanh về công tác quản lý trật tự đô thị, ra quân xử lý vi phạm  tại tuyến đường Lý Sơn. Bên cạnh đó tổ công tác đã đặc biệt ra quân 8h00 thứ 3 và 17h00 thứ 5 để xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đỗ xe sai quy định từ  đường hành lang chân đê; duy trì trật tự đô thị tuyến đường chân đê Ngọc Thụy, Ngõ 604; ra quân xử lý trật tự đô thị tại Vườn hoa Bắc Long Biên, đường hành lang đê. Do có sự duy trì thường xuyên việc chốt trực tại Cầu long Biên và xử lý các vi phạm từ khu vực dốc cầu nên những vi phạm mang tính thường xuyên, cố định đã giảm dần.

Qua kiểm tra, theo dõi cho thấy trong tháng 10/2019 không có trường hợp phát sinh vi phạm TTĐT; đã nhắc nhở đố với 5 trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng lề đường; tiến hành kiểm tra việc duy trì vệ sinh tại các điểm tập kết rác chưa đạt yêu cầu. Công tác kiểm tra, cấp phép sử dụng vỉa hè làm điểm trung chuyển vật liệu xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, dự án được triển khai thực hiện thường xuyên. Các công trình nhà ở riêng lẻ đang thi công xây dựng đều chấp hành tốt các quy định về sử dụng hè phố. 100% công trình xây dựng khởi công được kiểm tra thường xuyên; trong tháng có 65 công trình xây dựng phát sinh mới đều có giấy phép xây dựng. Công tác vệ sinh môi trường được kiểm tra thường xuyên, việc thu gom rác thải đã dần ổn định; thời gian, phương tiện đảm bảo theo phương án; song việc duy trì các điểm tập kết rác vẫn còn bất cập, chưa đảm bảo. Các Dự án đang thi công xây dựng trên địa bàn phường đều chấp hành các quy định.

Ngoài ra Ủy ban nhân dân phường đã tiến hành thống kê, rà soát, kiến nghị thay thế  bóng đèn cháy hỏng. Tổ chức tuyên truyền tập huấn phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy đối với người dân tại các chợ, khu chung cư và nhân dân trong toàn phường. Chỉ đạo tổ chức duy trì việc chốt trực tại Cầu Long Biên; kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm về: Chiếm dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện phục vụ mục đích kinh doanh; bán hàng rong, đỗ, để phương tiện không đúng quy định; Biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định. Tổ chức, triển khai xử lý dứt điểm các vi phạm về trật tự đô thị, có tính chất phức tạp, các khu vực giáp ranh gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự đô thị; hạn chế vi phạm mang tính thường xuyên; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị. Tiếp tục phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên phường, CLB vì môi trường tổng dọn vệ sinh theo kế hoạch thực hiện “Hành động vì một long Biên xanh- sạch- đẹp - văn minh”, tổng dọn vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh hàng tuần tại khu vực công cộng trên địa bàn phường.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, UBND phường cũng đã khuyến khích nhân rộng các mô hình tự quản tại các tổ dân phố để làm nòng cốt trong công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường; kịp thời tuyên dương, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân đã thực hiên tốt trong công tác vệ sinh môi trường. Tổ chức giao ban đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ công tác, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện mô hình khoán quản.

Bằng nhiều hình thức triển khai, với chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy; cách làm sáng tạo, linh hoạt của Chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các đoàn thể, tổ dân phố; sự quyết tâm, đồng lòng ủng hộ của nhân dân, năm 2019 cán bộ, Đảng viên và nhân dân phường Ngọc Thụy sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường áp, từng bước xây dựng phường Ngọc Thụy tr thành đô thị văn minh, hiện đại và phát triển theo hướng bền vững.

Những hình ảnh ra quân trong tháng 10:

(Nguồn: Khối đô thị)