tin tức - sự kiện nổi bật

Phường Ngọc Thụy giao ban công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tháng 11/2019
Ngày đăng 17/11/2019 | 14:29  | Lượt xem: 57

Sáng ngày 15/11/2019, tại phòng họp số 1 UBND phường, Ban chỉ đạo CCHC, ứng dụng CNTT phường Ngọc Thụy giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối tháng 11 và tháng 12/2019.

Dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phường; dự hội nghị có đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng ủy và các đồng chí Phó chủ tịch UBND; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường.

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU, Trưởng BCĐ ƯDCNTT chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, đồng Nguyễn Quốc Văn, Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo đánh giá chung kết quả công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin tháng 10; đồng chí Công chức VPTK và đồng chí phụ trách Công nghệ thông tin báo cáo đánh giá tn tại và việc khắc phục qua đánh giá của quận và các đợt kiểm tra công vụ; thứ hạng của một số bộ phận do các phòng ban chuyên môn của quận chấm; thông báo nội dung chuẩn bị quận đánh giá các mô hình.

Hội nghị nghe đánh giá KQ thực hiện NV tháng 10 và nửa đầu tháng 11/2019

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng uỷ, Trưởng BCĐ nhấn mạnh một số nhiệm vụ trng tâm trong tháng 11/2019, đồng chí yêu cầu:

- Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo: các đồng chí phụ trách Văn hóa xã hội và Đô thị cần bám sát kế hoạch, tập trung chỉ đạo khối khắc phục tồn tại hạn chế đã chỉ ra qua phần thông báo của đồng chí phụ trách công nghệ thông tin, qua kết quả tự kiểm tra, đánh giá của phường; chuẩn bị để phục vụ đợt kiểm tra công vụ, đánh giá, chấm điểm cuối năm của các phòng ban quận.

- Trong việc thực hiện nhiệm vụ: từng bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc chấn chỉnh lại ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện kỷ cương hành chính. Nâng cao chất lượng xây dựng lịch tuần bằng phần mềm điều hành tác nghiệp.

- Các bộ phận chuyên môn, đoàn thể chuẩn bị tổng kết năm 2019.

(Nguồn: BCĐ CCHC ƯDCNTT)