tin tức - sự kiện nổi bật

Kỳ họp bất thường HĐND phường Ngọc Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 30/10/2019 | 17:32  | Lượt xem: 107

Sáng ngày 30/10/2019, Hội đồng nhân dân phường Ngọc Thụy đã tổ chức kỳ họp bất thường - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự kỳ họp có đồng chí Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ; trưởng các ngành, đoàn thể, công chức chuyên môn cơ quan phường; đại diện cử tri tại 10 đơn vị bầu cử và các ông bà đại biểu HĐND phường khóa III.

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã nghe báo cáo tóm tắt đề án sáp nhập tổ dân phố; tờ trình về việc sáp nhập và báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế - HĐND phường về việc sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường.

Đ/c Chủ tịch UBND trình bày báo cáo Đề án và tờ trình tại kỳ họp

Theo Đề án và tờ trình của UBND phường, sau khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập, toàn phường giảm từ 38 tổ dân phố xuống còn 26 tổ dân phố (trong đó Phường thực hiện sắp xếp đối với 26 tổ dân phố, 12 tổ dân phố được giữ nguyên), mỗi tổ dân phố sẽ có quy mô từ 256 hộ dân đến 538 hộ dân. Cán bộ bán chuyên trách sau khi sáp nhập, kiêm nhiệm theo Đề án 15-ĐA/QU từ 149 giảm còn 58 đồng chí, trong đó Bí thư chi bộ 38 đồng chí, tổ trưởng dân phố 37 đồng chí (1 Bí thư kiêm tổ trưởng), Tổ phó 36 (có 2 trưởng bam CTMT kiêm tổ phó), Trưởng ban công tác mặt trận 38 đồng chí, Chi hội trưởng các chi hội đoàn thể 38 đồng chí. Đề án cũng nêu bật sự cần thiết của việc sáp nhập tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động ở các tổ dân phố và hiệu quả về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường. Đề án đã được thông qua tại Hội nghị cán bộ chủ chốt, lấy ý kiến cử tri của các tổ dân phố thuộc diện sáp nhập và đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao.

Qua thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND phường và thảo luận của các đại biểu HĐND phường tại kỳ họp đã đi đến thống nhất với đề án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh từ thực trạng về quy mô, kết quả hoạt động, điều kiện về cơ sở hạ tầng; thực hiện theo Thông tư 14 của Bộ Nội Vụ, Đề án của Thành phố và Quận ủy, việc sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Ngọc Thụy là một yêu cầu cấp thiết, là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội từ phường tới tổ dân phố. Đồng chí đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND phường khẩn trương hoàn thiện các văn bản liên quan trình UBND quận và ngay sau khi Đề án được phê chuẩn UBND phường chỉ đạo, Hướng dẫn cử Tổ trưởng lâm thời, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách theo Đề án 15-ĐA/QU của Ban thường vụ Quận ủy và thực hiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục công tác sau sáp nhập.

Đ/c Thẩm Bá Phước, BTĐU, Chủ tịch HĐND phường chủ tọa kỳ họp

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết, Đề án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường.

(Nguồn: VPUBND)