tin tức - sự kiện nổi bật

Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2019 của Hội đồng nhân dân phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 16/10/2019 | 16:27  | Lượt xem: 144

Trong 9 tháng đầu năm 2019, mọi hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) phường luôn bám sát  kế hoạch, chương trình đề ra và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, quy chế hoạt động và kế hoạch trọng tâm công tác năm 2019 của HĐND phường, Nghị quyết của Đảng bộ mọi hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) phường luôn bám sát  kế hoạch, chương trình đề ra và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Công tác giám sát tiếp tục được đổi mới, có trọng tâm, chuyển biến về nhận thức trong hoạt động giám sát. Công tác tiếp xúc cử tri và tiếp công dân được thực hiện đúng quy định của pháp luật; mối quan hệ của đại biểu HĐND phường với cử tri ngày càng được tăng cường. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND phường được nâng lên.

Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện Nghị quyết của HĐND quận, phường luôn được chú trọng hàng đầu: Ngay từ đầu năm Thường trực HĐND đã triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2019 tới lãnh đạo UBND, MTTQ, các ngành đoàn thể của phường, các ông bà đại biểu HĐND phường để thực hiện. Và ngay sau kỳ họp thứ VII và thứ VIII, Thường trực Hội đồng nhân dân phường đã tập trung hoàn thiện Nghị quyết kỳ họp, chỉ đạo niêm yết công khai theo quy định và thông báo trên hệ thống Đài truyền thanh phường để các tập thể, cá nhân trên địa bàn phường được biết; gửi Nghị quyết kỳ họp đến Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, đại biểu hội đồng nhân dân và 38 tổ dân phố để phổ biến đến các cử tri và toàn thể nhân dân; Theo đó UBND phường đã xây dựng và triển khai kế hoạch, phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội cùng thực hiện ký cam kết thi đua thực hiện nhiệm vụ. Hàng tháng Thường trực HĐND dự các hội nghị giao ban của lãnh đạo UBND với cán bộ chuyên môn, với các tổ dân phố để nắm bắt kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND, cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo; qua đó trao đổi thống nhất với lãnh đạo UBND về công việc đồng thời đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ.

          Về thực hiện chương trình giám sát: Bám sát nghị quyết của HĐND phường về chương trình giám sát năm 2019, công tác giám sát tiếp tục được đổi mới có trọng tâm, trọng điểm và chấp hành nghiêm kết luận của Ban thường vụ quận ủy về thực hiện chuyên đề giám sát cùng cấp của Thường trực và các Ban HĐND phường, đặc biệt là trong lĩnh vực trật tự đô thi – trật tự xây dựng. Trong 9 tháng đầu năm HĐND phường đã giám sát chuyên đề được 8 cuộc và 12 cuộc khảo sát (trong đó thường trực HĐND phường giám sát 3 cuộc và khảo sát 2 cuộc, Ban KTXH giám sát 2 cuộc và khảo sát 5 cuộc, Ban pháp chế giám sát 3 cuộc và khảo sát 5 cuộc), đặc biệt là tổ chức tái giám sát được 2 cuộc. Thường trực HĐND phường đã tổ chức giám sát và đôn đốc thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ VII,VIII– HĐND phường, giám sát việc thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 thông qua hoạt động giao ban hàng tháng của HĐND phường Về thu, chi ngân sách. Triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát thường xuyên thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh”; tổ chức khảo sát công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT, ATGT trên địa bàn phường. Qua giám sát, thường trực HĐND và các ban HĐND  phường đã thông báo kết luận cuộc giám sát, đánh giá những kết quả UBND phường, các đơn vị đã làm được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục. Sau khảo sát, đoàn  đã báo cáo thường trực HĐND phường để nắm bắt tình hình và có định hướng UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo. Nhìn chung, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND phường đã thực hiện đúng luật, có trọng tâm, trọng điểm và được phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ cơ bản đạt hiệu quả, thiết thực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp dân và đôn đốc giải quyết kiến nghị: Triển khai tốt công tác tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trước, trong và sau kỳ họp thứ VII và thứ VIII của HĐND; Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND phường được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nghiêm túc; trước mỗi đợt tiếp xúc cử tri, thường trực HĐND phường đều phối hợp với UBND – UBMTTQ phường xây dựng kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ tài liệu; triển khai kế hoạch tới các ông, bà tổ trưởng tổ đại biểu HĐND; tổ trưởng, trưởng Ban công tác Mặt trận 38 tổ dân phố, phân công đại biểu phường dự tại 10 đơn vị bầu cử để tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực đại biểu dự. Phối hợp với ban Thường trực UBMTTQ phường tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo từng lĩnh vực và quan tâm đôn đốc UBND phường trong công tác giải quyết và trả lời các kiến nghị cử tri theo thẩm quyền.

Công tác tiếp dân được các đại biểu HĐND thực hiện nghiêm túc và đổi mới, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của đại biểu HĐND trong việc trực tiếp công dân, duy trì lịch trực tại trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường vào thứ hai hàng tuần, đã tổ chức tiếp công dân với tổng số 31 buổi. Thông qua hoạt động tiếp công dân, đại biểu HĐND phường đã tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, hướng dẫn công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Thường trực HĐND phường và 316 lượt cử tri tham gia tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND Thành phố, tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Quận, trước và sau kỳ họp thứ VII, VIII.

Hoạt động của Thường trực, các ban và đại biểu HĐND phường được duy trì thường xuyên: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực khai thác cổng giao tiếp điện tử của quận Long Biên để phục vụ có hiệu quả hoạt động của HĐND phường. Phối hợp cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, Người có công, Người cao tuổi, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Thăm và chúc Tết các tổ dân phố dịp Tết Nguyên đán; Phân công dự các hội nghị đại biểu nhân dân các tổ dân phố năm 2019. Duy trì hoạt động giao ban giữa Thường trực HĐND với các tổ đại biểu HĐND phường. Thông qua hội nghị giao ban, ban hành thông báo kết luận giao cho Thường trực UBND phường tiếp thu, giải trình, đồng thời tiếp tục chỉ đạo giải quyết những vấn đề mà Thường trực HĐND phường kết luận. Các ban của HĐND đã xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện tốt, tham gia hoạt động giám sát của HĐND phường và tổ chức giám sát theo kế hoạch đã xây dựng. Các đại biểu HĐND ở từng đơn vị bầu cử tích cực phối hợp cùng tổ dân phố ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy ước cộng đồng của tổ dân phố, thực hiện nghị quyết hội nghị nhân dân năm 2019, Nghị quyết kỳ họp thứ VII và VIII- HĐND phường.

Quý IV/2019, HĐND phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt:

          1. Tiếp tục triển khai, đôn đốc thực hiện Nghị quyết các kỳ họp HĐND phường trong năm 2019 về phát triển kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng; tổ chức tốt kỳ họp thứ IX HĐND phường và kỳ họp bất thường thông qua đề án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường; Duy trì giao ban hàng tháng.

          2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND phường về chương trình giám sát năm 2019, tăng cường giám sát những vấn đề cử tri, nhân dân bức xúc phản ánh kiến nghị, hoàn thành kế hoạch giám sát năm 2019.

          3. Duy trì trực tiếp công dân tại trụ sở theo kế hoạch để tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị phản ánh của công dân đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và nhận đơn thư của công dân chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

(Theo B/c của HĐND phường)