tin tức - sự kiện nổi bật

Hội đồng nhân dân phường Ngọc Thụy sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2019
Ngày đăng 09/10/2019 | 16:21  | Lượt xem: 78

Sáng ngày 9/10/2019, tại phòng họp 1 UBND phường, HĐND phường Ngọc Thụy đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác qúy IV năm 2019.

Chủ trì hội nghị, ông Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Dự hội nghị có các ông, bà trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường; Trưởng các ban ngành đoàn thể, công chức  chuyên môn cơ quan phường và thành viên các ban của HĐND phường.

Ông Thẩm Bá Phước, BTĐU, Chủ tịch HĐND phường chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã được nghe bà Nguyễn Thị Châm – Phó chủ tịch HĐND phường báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2019; báo cáo trả lời các kiến nghị cử tri tháng 9/2019.

Trong 9 tháng đầu năm, Công tác tiếp xúc cử tri và tiếp công dân được thực hiện đúng quy định của luật; mối quan hệ của đại biểu HĐND phường với cử tri được tăng cường. Kỳ họp được chuẩn bị chu đáo và tiến hành theo chương trình đã được HĐND thông qua. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND phường được nâng lên. HĐND phường đã triển khai tốt công tác tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trước, trong và sau kỳ họp thứ VII và thứ VIII của HĐND; Tổng hợp phản ánh  kịp thời các kiến nghị cử tri, quan tâm đôn đốc UBND phường trong công tác giải quyết và trả lời các kiến nghị cử tri. Hàng tháng thường trực HĐND phường tổ chức giao ban với các Ban của HĐND để nắm tình hình hoạt động của đại biểu, tâm tư nguyện vọng của cử tri. Công tác giám sát tiếp tục được đổi mới có trọng tâm, trọng điểm. HĐND phường đã giám sát chuyên đề được 8 cuộc và 12 cuộc khảo sát (trong đó thường trực HĐND phường giám sát 3 cuộc và khảo sát 2 cuộc, Ban KTXH giám sát 2 cuộc và khảo sát 5 cuộc, Ban pháp chế giám sát 3 cuộc và khảo sát 5 cuộc), đặc biệt là tổ chức tái giám sát được 2 cuộc: giám sát chi trả chế độ hỏa táng, giám sát chi trả chế độ chính sách. Sau mỗi cuộc giám sát, Thường trực và các Ban HĐND phường đã ban hành thông báo kết luận giám sát, ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để UBND phường và các đơn vị được giám sát khắc phục. Sau khi giám sát những lĩnh vực được giám sát của UBND phường đã có sự chuyển biến tích cực.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, thường trực HĐND phường xác định các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai, đôn đốc thực hiện Nghị quyết các kỳ họp HĐND phường trong năm 2019 về phát triển kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng; tổ chức họp giao ban hàng tháng với 2 Ban của HĐND phường, tổ chức tốt kỳ họp thứ IX - HĐND phường; tổ chức tốt kỳ họp bất thường thông qua đề án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường.

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND phường về chương trình giám sát năm 2019, tăng cường giám sát những vấn đề cử tri, nhân dân bức xúc phản ánh kiến nghị, hoàn thành kế hoạch giám sát năm 2019.

3. Duy trì trực tiếp công dân tại trụ sở theo kế hoạch của HĐND phường để tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị phản ánh của công dân, đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và nhận đơn thư của công dân chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp

Thay mặt UBND phường, bà Lê Thị Bích Hoài, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường và cán bộ chuyên môn trả lời các ý kiến, kiến nghị tháng 9/2019 của HĐND phường và các ý kiến tại hội nghị trong phạm vi thẩm quyền.

Bà Lê Thị Bích Hoài, PCT UBND trả lời ý kiến kiến nghị

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận và ý kiến trả lời giải trình tại hội nghị, phát biểu kết luận, ông Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chỉ đạo thường trực UBND phường, cán bộ chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung xây dựng kế hoạch giải quyết các kiến nghị, phản ánh của đại biểu HĐND và cử tri, trả lời giải trình bằng văn bản các nội dung chưa giải quyết tại hội nghị giao ban. Đặc biệt quan tâm việc tổ chức tốt kỳ họp thứ IX - HĐND phường; kỳ họp bất thường thông qua đề án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường.

(Nguồn: TT HĐND phường)