CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 304.BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra,giám sát tháng 02/2018 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy,UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy. 12/02/2186
05/KH-HĐND Kế hoạch Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh" 18/02/2019
Số 221-TB/ĐU Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo CCHC, ứng dụng CNTT thông tin tháng 2 năm 2019. 15/02/2019
Số 416-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát tháng 02/2019 của Đảng ủy, BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy. 14/02/2019
Số 368-QĐ/ĐU Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh phường Ngọc Thụy. 12/02/2019
Số 368-QĐ/ĐU Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh phường Ngọc Thụy. 12/02/2019
Số 367-QĐ/ĐU Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc Ban biên tập Cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh phường Ngọc Thụy. 12/02/2019
Số 356-QĐ/ĐU Quyết định Giám sát đối với chi bộ tổ dân phố số 19, 32. 12/02/2019
Số 176-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn phường Ngọc Thụy năm 2019 11/02/2019
Số 175-KH/ĐU Kế hoạch triển khai thự chiện chủ đề công tác năm 2019 " Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" phường Ngọc Thụy. 11/02/2019
Số 173-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình số 01- Ctr/QU của Quận ủy... 11/02/2019
Số 172-KH/ĐU Kê hoạch công tác của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019. 11/02/2019
Số 171-KH/ĐU Kế hoạch phát động phong trào thi đua " Dân vận khéo" giai đoạn 2019 - 2020. 11/02/2019
Số 414-BC/ĐU Báo cáo tình hình kỳ nghỉ tết Âm lịch năm 2019. 10/02/2019
Số 413-BC/ĐU Báo cáo tình hình kỳ nghỉ tết Âm lịch năm 2019. 10/02/2019
Số 355-QĐ/ĐU Quyết định về việc kiện toàn tổ cộng tác viên DLXH phường Ngọc Thụy. 31/01/2019
Số 412-BC/ĐU Báo cáo kết quả lãnh đạo nhiệm vụ tháng 01 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2019. 26/01/2019
Số 231-NQ/ĐU Kế hoạch Công tác tuyên truyền năm 2019. 25/01/2019
13/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01/2019 25/01/2019
12/BC-UBND BC giải quyết kiến nghị các chi bộ, các TDP tháng 12/2018 25/01/2019