CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 304.BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra,giám sát tháng 02/2018 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy,UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy. 12/02/2186
19/BC-HĐND BC kết quả kỳ họp thứ VI - HĐND phường Ngọc Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 10/07/2018
Số 352-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác kiểm tra,giám sát 6 tháng đầu năm 2018. 10/07/2018
Số 330-QĐ/ĐU Quyết định Kiểm tra công tác lãnh đạo ,chỉ đạo, thực hiện Chương trình 01-CTr/QU đối với chi bộ 35 và đ/c BTCB 35. 05/07/2018
Số 329-QĐ/UBKT Quyết định Kiểm tra chi bộ số 3,9,10,24,36 04/07/2018
Số 328-QĐ/UBKT Quyết định Giám sát chi bộ 11,13,20,31 và đ/c PBTCB, ĐV, 11,13,20,31 04/07/2018
02/NQ-HĐND NQ phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách phường Ngọc Thụy năm 2017 30/06/2018
01/2018/NQ-HĐND NQ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 30/06/2018
18/BC-HĐND BC thẩm tra của Ban KTXH HĐND phường Ngọc Thụy về các BC, dự thảo NQ tại kỳ họp thứ VI, HĐND phường khóa III 28/06/2018
17/BC-BPC Báo cáo Thẩm tra Ban pháp chế HĐND phường tại kỳ họp thứ VI-HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 28/06/2018
Số 194-TB/UBKTĐU Thông báo kết quả giám sát chi bộ Thương Mại. 27/06/2018
Số 195TB/UBKTĐU Thông báo kết quả giám sát chi bộ Trường THCS Ngọc Thụy. 27/06/2018
Số 193-TB/UBKTĐU Thông báo kết quả giám sát chi bộ 19. 27/06/2018
Số 192-TB/UBKTĐU Thông báo kết quả giám sát đối với chi bộ TDP số 2. 27/06/2018
Số 146-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7.2018 27/06/2018
Số 48-KL/ĐU Kết luận kiểm tra kết quả lãnh đạo thực hiện công tác dân số KHHGĐ chi bộ TDP số 38. 26/06/2018
Số 47-KL/ĐU Kết luận kiểm tra kết quả lãnh đạo thực hiện công tác dân số KHHGĐ chi bộ TDP số 6. 26/06/2018
Số 46-KL/ĐU Kết luận kiểm tra kết qảu lãnh đạo thực hiện công tác dân số kê hoạch hóa gia đình đối với chi bộ 4. 26/06/2018
Số 351-BC/CNTT Báo cáo kết quả cập nhật thông tin trên cổng TTĐT phường tháng 6/2018. 26/06/2018
Số 349-BC/ĐU Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị ( khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn phường Ngọc Thụy. 26/06/2018