CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 304.BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra,giám sát tháng 02/2018 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy,UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy. 12/02/2186
Số 496-BC/ĐU Báo cáo Tổng kết Chương trình 01 - CTr/QU về " Đổi mới phương thức lãnh đạo curac các cấp ủy Đảng,phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ ....nhiệm kỳ 2015 - 2020. 08/10/2019
Số 495-BC/ĐU Báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình 02 - Ctr/QU của Quận ủy về " Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức....Nhiệm kỳ 2015 - 2020. 08/10/2019
Số 494-BC/ĐU Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy về" Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong tầng lớp nhân dân " nhiệm kỳ 2015 - 2020. 08/10/2019
Số 393-QĐ/ĐU Quyết định kiểm tra chi bộ trường tiểu học Gia Thượng. 02/10/2019
Số 197-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 09/2019 28/09/2019
Số 266-NQ/ĐU Nghị quyết Lãnh đạo nhiệm vụ Quý IV và nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo tháng 10 năm 2019 25/09/2019
Số 251-TB/ĐU Thông báo kết quả giám sát đối với Chi bộ TDP số 20. 25/09/2019
Số 250-TB/ĐU Thông báo kết quả giám sát đối với Chi bộ TDP số 11. 25/09/2019
Số 491-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. 23/09/2019
Số 490-BC/ĐU Báo cáo kết quả triển khai mô hình Cơ quan điện tử phường tháng 09/2019. 23/09/2019
Số 489-BC/ĐU báo cáo kết quả công tác kiểm tra,giám sát 9 tháng đầu năm 2019. 23/09/2019
Số 488-BC/ĐU Baó cáo Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân ( 9 tháng đầu năm 2019 từ 16/12 đến 15/9/2019) 18/09/2019
Số 487-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kết luận Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy 9 tháng đầu năm 2019 - phường Ngọc Thụy. 17/09/2019
Số 486-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện Quy chê dân chủ cơ sở 9 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. 17/09/2019
Số 485-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019. 17/09/2019
Số 482-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua " Dân vận khéo" năm 2019. 12/09/2019
Số 48-HD/ĐU Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9 năm 2019. 11/09/2019
Số 391-QĐ/UBKTĐU Quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Đức Sắc - PBT - Tổ trưởng TDP số 9. 10/09/2019
Số 390-QĐ/ĐU Quyết định Giám sát đối với Chi bộ TDP số 11, 20. Trong việc lãnh đao, quản lý nhà văn hóa TDP. 05/09/2019