CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 304.BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra,giám sát tháng 02/2018 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy,UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy. 12/02/2186
Số 179-TB/CNTT Thông báo v/v phân công quản lý,vận hành,phụ trách các nội dung, chuyên đề trên Cổng thông tin điện tử phường Ngọc Thụy. 19/04/2018
Số 327-BC/ĐU Báo cáo phục vụ kiểm tra công vụ, thực hiện kỷ niệm kỷ cương hành chính đợt 1/2018. 18/04/2018
Số 325-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tháng 4 nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2018. 16/04/2018
Số 178-TB/ĐU Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo CCHC, ứng dụng CNTT quý I/2018. 10/04/2018
Số 312-BC/ĐU Báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 05/04/2018
Số 320-BC/ĐU Báo cáo Tổ chức bộ máy, hoạt động của khối dân vận phường, tổ dân vận tổ dân phố trên địa bàn phường Ngọc Thụy. 05/04/2018
Số 319-QĐ/ĐU Quyết định Giám sát đối với chi bộ 21, 32, 37 và đ/c BTCB 21, 32,37. 02/04/2018
Số 164-CV/ĐU V/v giải quyết một số nội dung DLXH phản ánh tháng 3 năm 2018 29/03/2018
Số 187-NQ/ĐU Nghị quyết về tằng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác PCCC,cứu nạn và cứu hộ trên địa bàn phường Ngọc Thụy năm 2018. 28/03/2018
Số 186-NQ/ĐU Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn phường Ngọc Thụy. 28/03/2018
Số 177-TB/ĐU Thông báo kết quả giám sát chi bộ 14 và Bí thư chi bộ 14. 28/03/2018
Số 176-TB/ĐU Thông báo kết quả giám sát chi bộ 12 và Bí thư chi bộ 12. 28/03/2018
Số 175-TB/ĐU Thông báo kết quả giám sát chi bộ 7 và Bí thư chi bộ 7. 28/03/2018
03/TB-ĐG Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ tháng 3 năm 2018 26/03/2018
Số 319-BC/CNTT Báo cáo kết quả triển khai mô hình cơ quan điện tử phường tháng 3/2018. 26/03/2018
318-BC/ĐU Báo cáo kết quả triển khai mô hình cơ quan điện tử phường tháng 3/2018. 26/03/2018
Số 317-BC/ĐU/DLXH Báo cáo tổng hợp ý kiến dư luận xã hội tháng 3/2018. 26/03/2018
05/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường quý I. Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 20/03/2018
Số 316-BC/ĐU Báo cáo Sơ keest2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,, phong cách Hồ Chí Minh" 20/03/2018