CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 304.BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra,giám sát tháng 02/2018 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy,UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy. 12/02/2186
Số 202-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12/2019 28/11/2019
Số 514-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo nhiệm vụ tháng 11 năm 2019. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2019. 28/11/2019
Số 512-BC/ĐU Báo cáo kết quả triển khai mô hình Cơ quan điện tử phường tháng 11 năm 2019 26/11/2019
số 201-KH/ĐU Kế hoạch kiểm điển, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. 25/11/2019
Số 511-BC/ĐU-DLXH Báo cáo tổng hợp DLXH tháng 11.2019. 20/11/2019
Số 508-BC/ĐU Báo cáo tình hình triển khai Đề án bố trí sắp xếp CB không chuyên trách. 18/11/2019
Số 507-BC.ĐU Báo cáo công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. 18/11/2019
Số 506-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ( Khóa XI) năm 2019. 15/11/2019
Số 509-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. 11/11/2019
Số 505-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kết luận Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy năm 2019 - phường Ngọc Thụy. 08/11/2019
Số 504-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện " Năm dân vận chính quyền" 2019. 07/11/2019
Số 51-HD/ĐU Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11.2019. 05/11/2019
Số 02-PA/ĐU Phương án thực hiện sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp phường và TDP trên địa bàn phường. 29/10/2019
Số 270-NQ/ĐU Nghị quyết Lãnh đạo nhiệm vụ tháng 11 năm 2019. 29/10/2019
Số 269-NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo tổ chức " Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc" ở khu dân cư nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam ( 18/11/1930 - 18/11/2019) 29/10/2019
Số 200-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2019 28/10/2019
Số 503-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo nhiệm vụ tháng 10 phương hướng nhiêm vụ tháng 11.2019. 28/10/2019
Số 501-BC/ĐU Báo cáo kết quả triển khai mô hình Cơ quan điện tử phường tháng 10/2019. 23/10/2019
Số 75-KL/ĐU Kết luận kiểm tra chi bộ trường TH Gia Thượng về kết quả lãnh đạo, thực hiện công tác đấu tranh phòng chông tham nhũng. 18/10/2019