CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 304.BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra,giám sát tháng 02/2018 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy,UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy. 12/02/2186
Số 370-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác Dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở,hoạt động của MTTQ và các đoàn thể quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018. 10/09/2018
Số 369-BC/ĐU Báo cáo kết quả thi đua thực hiện phong trào dân vận khéo năm 2018. 10/09/2018
Số 336-QĐ/ĐU Quyết định Giám sát chi bộ Trường TH LTK, Trường MN Ngọc Thụy. 07/09/2018
Số 335 -QĐ/ĐU Quyết định Giám sát chi bộ 8,16,22 và đ/c PBTCB 8,16,22. 06/09/2018
Số 368-BC/ĐU Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch KT,GS quý III và 9 tháng của Đảng ủy, UBKT ĐU phường Ngọc Thụy 31/08/2018
Số 334-QĐ/ĐU Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chủ đề " Vì một Long Biên - Xanh - Sạch - Đẹp" trên địa bàn phường Ngọc Thụy. 30/08/2018
Số 205-TB/ĐU Thông báo kết quả giám sát chi bộ 27 và Bí thư chi bộ TDP 27. 29/08/2018
Số 204-TB/ĐU Thông báo kết quả giám sát chi bộ 18 và Bí thư chi bộ TDP 18. 29/08/2018
Số 55-KL/ĐU Kết luận kiểm tra chi bộ 23 và đ/c BTCB 23 về thực hiện Chương trình 01-CTr/QU 29/08/2018
Số 213-NQ/ĐU Nghị quyết Lãnh đạo nhiệm vụ tháng 9 năm 2018. 29/08/2018
Số 212-NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo tổ chức " Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc" ở khu dân cư nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. 29/08/2018
Số 367-BC/ĐU DLXH Báo cáo tổn hợp ý kiến DLXH tháng 8.2018. 28/08/2018
Sô 366-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo nhiệm vụ tháng 8. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018. 28/08/2018
Số 366-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2018 27/08/2018
Số 365-BC/ĐU Báo cáo kết quả triển khai mô hình Cơ quan điện tử phường tháng 8 năm 2018 27/08/2018
Số 364-BC/CNTT Báo cáo kết quả cập nhật thông tin trên cổng TTĐT phường tháng 8/2018. 23/08/2018
Số 363-BC/ĐU Báo cáo kết quả học tập NQ Hội nghị TW 7 khóa XII. 16/08/2018
Số 362-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện chủ đề " Vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp" tháng 8/ 2018. 15/08/2018
Số 333-QĐ/UBKTĐU Quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về việc Quản lý đảng viên đối với chi bộ TDP 31. 15/08/2018