CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 304.BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra,giám sát tháng 02/2018 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy,UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy. 12/02/2186
Số 204-KH/ĐU Kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy phường Ngọc Thụy năm 2020. 30/12/2020
Số 531-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tháng 2. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2020. 13/02/2020
Số 57-HD/ĐU Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 02/2020. 10/02/2020
Số 528-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 09 -NQ/TU giai đoạn 2012 - 2020. 07/02/2020
Số 456-QĐ/ĐU Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. 03/02/2020
Số 269-TB/ĐU Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. 03/02/2020
Số 271-CV/ĐU V/v triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. 31/01/2020
Số 259-TB/ĐU Thông báo kết quản giám sát đối với chi bộ trường TH LTK và đ/c BTCB trường TH LTK. 20/01/2020
Số 262-TB/ĐU Thông báo kết quản giám sát đối với chi bộ 29 và đ/c BTCB 29. 20/01/2020
Số 261-TB/ĐU Thông báo kết quản giám sát đối với chi bộ 19 và đ/c BTCB 19. 20/01/2020
Số 260-TB/ĐU Thông báo kết quản giám sát đối với chi bộ 18 và đ/c BTCB 18. 20/01/2020
Số 523-BC/ĐU Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề chi bộ 18,19,29, trường TH Lý Thường Kiệt và 4 đ/c BTCB. 20/01/2020
Số 277-NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020. 20/01/2020
sỐ 208-KH/BCĐ Kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020. 16/01/2020
Số 80-KL/UBKT Kết luận kiểm tra về việc thu, nộp và quản lý, sử dụng đảng phí năm 2019 đối với chi bộ Trường THCS Ngọc Thụy. 16/01/2020
Sô 79-KL/UBKT Kết luận về việc thu, nộp và quản lý, sử dụng đảng phí năm 2019 đối với chi bộ TDP số 33. 16/01/2020
Số 78-KL/UBKT Kết luận về việc thu, nộp và quản lý, sử dụng đảng phí năm 2019 đối với chi bộ TDP số 30. 16/01/2020
Số 77-KL/UBKT Kết luận về việc thu, nộp và quản lý, sử dụng đảng phí năm 2019 đối với chi bộ TDP số 8. 16/01/2020
Số 268-CV/ĐU V/v đăng ký thực hiện mô hình " Dân vận khéo" năm 2020. 16/01/2020