thông tin tuyên truyền

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 11/2017
Ngày đăng 10/11/2017 | 09:35  | Lượt xem: 162

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 11/2017, Ban Tuyên giáo quận ủy định hướng một số nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII; Kỳ hợp thứ tư Quốc hôi khóa XIV;

2. Tuyên truyền về diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và năm APEC Việt Nam 2017 (Hướng dẫn số 28-HD/BTGQU, ngày 20/9/2017 của Ban Tuyên giáo quận ủy);

3. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy "Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội"; các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố những tháng cuối năm 2017 và Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trọng tâm là "tháng khuyến mại 2017"...

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống lụt bão năm 2017; tích cực chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận...

5. Tăng cường chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, DLXH trong các tầng lớp Nhân dân, có biện pháp giải quyết kịp thời các vụ việc nổi cộm, bức xúc xảy ra trên địa bàn quận;

6. Tuyên truyền kỷ niệm: 14 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11); 100 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11); 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (18/11); 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); 88 năm ngày mất cụ Nguyễn Sinh Sắc (27/11); 58 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào  trồng cây (28/11); 197 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11)...

Nguồn: BTG quận ủy