Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
37/LT Lịch công tác tuần 37/2018 UBND phường Ngọc Thụy 10/09/2018
36/LT Lịch công tác tuần 36/2018 UBND phường Ngọc Thụy 04/09/2018
35/LT-2018 Lịch công tác tuần 35/2018 UBND phường 27/08/2018
34/LT Lịch công tác tuần 34/2018 UBND phường Ngọc Thụy 20/08/2018
33/LT Lịch công tác tuần 33/2018 UBND phường Ngọc Thụy 13/08/2018
32/LT Lịch công tác tuần 32/2018 UBND phường Ngọc Thụy 06/08/2018
31/LT Lịch công tác tuần 31/2018 UBND phường Ngọc Thụy 30/07/2018
30/2018-LT Lịch công tác tuần 30/2018 UBND phường 23/07/2018
29/LT Lịch công tác tuần 29/2018 UBND phường Ngọc Thụy 16/07/2018
28/LT Lịch công tác tuần 28/2018 UBND phường Ngọc Thụy 09/07/2018
26/LT Lịch công tác tuần 26/2018 UBND phường Ngọc Thụy 25/06/2018
25/LT Lịch công tác tuần 25/2018 UBND phường Ngọc Thụy 18/06/2018
24/LT Lịch công tác tuần 24/2018 UBND phường Ngọc Thụy 11/06/2018
23/LT Lịch công tác tuần 23/2018 UBND phường Ngọc Thụy 03/06/2018
22/LT Lịch công tác tuần 22/2018 UBND phường Ngọc Thụy 28/05/2018
21/LT Lịch công tác tuần 21/2018 UBND phường Ngọc Thụy 21/05/2018
20/LT Lịch công tác tuần 20/2018 UBND phường Ngọc Thụy 14/05/2018
LT19-HĐND Lịch công tác tuần 19/2018 HĐND phường 07/05/2018
19/LT Lịch công tác tuần 19/2018 UBND phường Ngọc Thụy 07/05/2018
18/LT Lịch công tác tuần 18/2018 UBND phường Ngọc Thụy 02/05/2018