Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
47/LT Lịch công tác tuần 47/2018 UBND phường Ngọc Thụy 19/11/2018
46/LT Lịch công tác tuần 46/2018 UBND phường Ngọc Thụy 12/11/2018
45/LT Lịch công tác tuần 45/2018 UBND phường Ngọc Thụy 05/11/2018
44/LT Lịch công tác tuần 44/2018 UBND phường Ngọc Thụy 29/10/2018
43/LT Lịch công tác tuần 43/2018 UBND phường Ngọc Thụy 22/10/2018
42/LT Lịch công tác tuần 42/2018 UBND phường Ngọc Thụy 15/10/2018
41/LT Lịch công tác tuần 41/2018 UBND phường Ngọc Thụy 08/10/2018
40/LT Lịch công tác tuần 40/2018 UBND phường Ngọc Thụy 01/10/2018
39/LT Lịch công tác tuần 39/2018 UBND phường Ngọc Thụy 24/09/2018
38/LT Lịch công tác tuần 38/2018 UBND phường Ngọc Thụy 17/09/2018
37/LT Lịch công tác tuần 37/2018 UBND phường Ngọc Thụy 10/09/2018
36/LT Lịch công tác tuần 36/2018 UBND phường Ngọc Thụy 04/09/2018
35/LT-2018 Lịch công tác tuần 35/2018 UBND phường 27/08/2018
34/LT Lịch công tác tuần 34/2018 UBND phường Ngọc Thụy 20/08/2018
33/LT Lịch công tác tuần 33/2018 UBND phường Ngọc Thụy 13/08/2018
32/LT Lịch công tác tuần 32/2018 UBND phường Ngọc Thụy 06/08/2018
31/LT Lịch công tác tuần 31/2018 UBND phường Ngọc Thụy 30/07/2018
30/2018-LT Lịch công tác tuần 30/2018 UBND phường 23/07/2018
29/LT Lịch công tác tuần 29/2018 UBND phường Ngọc Thụy 16/07/2018
28/LT Lịch công tác tuần 28/2018 UBND phường Ngọc Thụy 09/07/2018