Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
07/LT Lịch công tác tuần 07/2019 UBND phường Ngọc Thụy 11/02/2019
02/2019-LT Lịch công tác tuần 02/2019 UBND phường 07/02/2019
LT 05/2019-UBND Lịch công tác tuần 05/2019 UBND phường 28/01/2019
04/LT Lịch công tác tuần 04/2019 UBND phường Ngọc Thụy 21/01/2019
03/LT Lịch công tác tuần 03/2019 UBND phường Ngọc Thụy 14/01/2019
02/LT Lịch công tác tuần 02/2019 UBND phường Ngọc Thụy 07/01/2019
01/LT Lịch công tác tuần 01/2019 UBND phường Ngọc Thụy 02/01/2019
52/LT Lịch công tác tuần 52/2018 UBND phường Ngọc Thụy 24/12/2018
51/LT Lịch công tác tuần 51/2018 UBND phường Ngọc Thụy 17/12/2018
50/LT Lịch công tác tuần 50/2018 UBND phường Ngọc Thụy 10/12/2018
49/LT Lịch công tác tuần 49/2018 UBND phường Ngọc Thụy 03/12/2018
48/LT Lịch công tác tuần 48/2018 UBND phường Ngọc Thụy 26/11/2018
47/LT Lịch công tác tuần 47/2018 UBND phường Ngọc Thụy 19/11/2018
46/LT Lịch công tác tuần 46/2018 UBND phường Ngọc Thụy 12/11/2018
45/LT Lịch công tác tuần 45/2018 UBND phường Ngọc Thụy 05/11/2018
44/LT Lịch công tác tuần 44/2018 UBND phường Ngọc Thụy 29/10/2018
43/LT Lịch công tác tuần 43/2018 UBND phường Ngọc Thụy 22/10/2018
42/LT Lịch công tác tuần 42/2018 UBND phường Ngọc Thụy 15/10/2018
41/LT Lịch công tác tuần 41/2018 UBND phường Ngọc Thụy 08/10/2018
40/LT Lịch công tác tuần 40/2018 UBND phường Ngọc Thụy 01/10/2018