Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
17/LT Lịch công tác tuần 17/2018 UBND phường Ngọc Thụy 23/04/2018
16/LT Lịch công tác tuần 16/2018 UBND phường Ngọc Thụy 16/04/2018
15/LT Lịch công tác tuần 15/2018 UBND phường Ngọc Thụy 11/04/2018
14/LT Lịch công tác tuần 14/2018 UBND phường Ngọc Thụy 02/04/2018
13/LT Lịch công tác tuần 13/2018 UBND phường Ngọc Thụy 26/03/2018
12/LT Lịch công tác tuần 12/2018 UBND phường Ngọc Thụy 19/03/2018
11/LT Lịch công tác tuần 11/2018 UBND phường Ngọc Thụy 12/03/2018
10/LT Lịch công tác tuần 10 UBND phường Ngọc Thụy 05/03/2018
09/LT Lịch công tác tuần 09/2018 UBND phường Ngọc Thụy 26/02/2018
07/LT Lịch công tác tuần 07,09/2018 UBND phường Ngọc Thụy 12/02/2018
06/LT Lịch công tác tuần 06/2018 UBND phường Ngọc Thụy 05/02/2018
05/LT Lịch công tác tuần 05/2018 UBND phường Ngọc Thụy 29/01/2018
04/LT Lịch công tác tuần 04/2018 UBND phường Ngọc Thụy 22/01/2018
04/LT Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường Ngọc Thụy tuần 04/2018 từ ngày 22/01 đến ngày 27/01/2018 22/01/2018
03/LT Lịch công tác tuần 03/2018 UBND phường Ngọc Thụy 15/01/2018
02/LT Lịch công tác tuần 02/2018 UBND phường Ngọc Thụy 08/01/2018
01/LT Lịch công tác tuần 01/2018 UBND phường Ngọc Thụy 02/01/2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Lịch công tác tuần 01.2018 của Đảng ủy. 01/01/2018
52/LT Lịch công tác tuần 52/2017 UBND phường Ngọc Thụy 25/12/2017
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Lịch tuần 51.2017 của Đảng ủy. 18/12/2017