Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
29/LT Lịch công tác tuần 29/2018 UBND phường Ngọc Thụy 16/07/2018
28/LT Lịch công tác tuần 28/2018 UBND phường Ngọc Thụy 09/07/2018
26/LT Lịch công tác tuần 26/2018 UBND phường Ngọc Thụy 25/06/2018
25/LT Lịch công tác tuần 25/2018 UBND phường Ngọc Thụy 18/06/2018
24/LT Lịch công tác tuần 24/2018 UBND phường Ngọc Thụy 11/06/2018
23/LT Lịch công tác tuần 23/2018 UBND phường Ngọc Thụy 03/06/2018
22/LT Lịch công tác tuần 22/2018 UBND phường Ngọc Thụy 28/05/2018
21/LT Lịch công tác tuần 21/2018 UBND phường Ngọc Thụy 21/05/2018
20/LT Lịch công tác tuần 20/2018 UBND phường Ngọc Thụy 14/05/2018
LT19-HĐND Lịch công tác tuần 19/2018 HĐND phường 07/05/2018
19/LT Lịch công tác tuần 19/2018 UBND phường Ngọc Thụy 07/05/2018
18/LT Lịch công tác tuần 18/2018 UBND phường Ngọc Thụy 02/05/2018
17/LT Lịch công tác tuần 17/2018 UBND phường Ngọc Thụy 23/04/2018
16/LT Lịch công tác tuần 16/2018 UBND phường Ngọc Thụy 16/04/2018
15/LT Lịch công tác tuần 15/2018 UBND phường Ngọc Thụy 11/04/2018
14/LT Lịch công tác tuần 14/2018 UBND phường Ngọc Thụy 02/04/2018
13/LT Lịch công tác tuần 13/2018 UBND phường Ngọc Thụy 26/03/2018
12/LT Lịch công tác tuần 12/2018 UBND phường Ngọc Thụy 19/03/2018
11/LT Lịch công tác tuần 11/2018 UBND phường Ngọc Thụy 12/03/2018
10/LT Lịch công tác tuần 10 UBND phường Ngọc Thụy 05/03/2018