quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 10-CTr/BCĐ Chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở năm 2018. 19/01/2018
Số 149-QĐ/ĐU Quyết định về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phường Ngọc Thụy 08/05/2017
Số 116/TB-UBND Thông báo v/v niêm yết công khai một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 28/03/2017
Số 192-BC/ĐU Báo cáo công tác dân vận, Quy chế dân chủ, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Quý I, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2017. 17/03/2017
69/KH-UBND KH số 69/KH-UBND về việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý TTXD 03/03/2017
67/KH-UBND Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác cấp GCN 03/03/2017
70/KH-UBND Kế hoạch 70 thực hiện quy chế dân chủ trong công tác TTĐT 03/03/2017
59/KH-UBND Thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Ngọc Thụy 28/02/2017
26/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động UBND phường Ngọc Thụy 23/02/2017
Số 07-CTr/BCĐ Chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở năm 2017 02/01/2017
8129/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Long Biên 29/11/2016
7997/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế thực hiên dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên 21/11/2016
7640/QĐ-UBND Ban hành Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên 31/10/2016
7581/QĐ-UBND Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên 28/10/2016
2890/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên 13/05/2016
34/2007/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 06/04/2007

quy chế dân chủ