quy chế dân chủ

Hiển thị 1 - 20 trong 26 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1435/TB-UBND Về việc công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 9/2018 11/09/2018
1346/TB-UBND Về việc nộp thuế ngoài quốc doanh quý III năm 2018 tại chợ thương mại Ngọc Thụy 23/08/2018
1271/TB-UBND Về việc công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 8/2018 15/08/2018
1176/TB-UBND Về việc công khai nợ đọng thuế ngoài quốc doanh quý II năm 2018 30/07/2018
991/TB-UBND Về việc công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 7/2018 12/07/2018
715/TB-UBND Về việc công khai thuế và giám sát hộ nghỉ kinh doanh tháng 6/2018 13/06/2018
616/TB-UBND TB v/v nộp thuế ngoài quốc doanh quý II năm 2018 tại chợ thương mại Ngọc Thụy 31/05/2018
453/TB-UBND TB công khai nợ đọng thuế ngoài quốc doanh quý I năm 2018 03/05/2018
200/TB-UBND TB kiểm tra công trình xây dựng (lần 1) của bà Trần Thị Út 28/03/2018
Số 10-CTr/BCĐ Chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở năm 2018. 19/01/2018
02/TB-UBND Thông báo Về việc công khai danh sách cá nhân hộ kinh doanh và mức thuế phải nộp năm 2018 trên địa bàn phường lần 02 03/01/2018
Số 149-QĐ/ĐU Quyết định về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phường Ngọc Thụy 08/05/2017
Số 116/TB-UBND Thông báo v/v niêm yết công khai một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 28/03/2017
Số 192-BC/ĐU Báo cáo công tác dân vận, Quy chế dân chủ, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Quý I, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2017. 17/03/2017
69/KH-UBND KH số 69/KH-UBND về việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý TTXD 03/03/2017
67/KH-UBND Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác cấp GCN 03/03/2017
70/KH-UBND Kế hoạch 70 thực hiện quy chế dân chủ trong công tác TTĐT 03/03/2017
59/KH-UBND Thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Ngọc Thụy 28/02/2017
26/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động UBND phường Ngọc Thụy 23/02/2017
Số 07-CTr/BCĐ Chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở năm 2017 02/01/2017
Hiển thị 1 - 20 trong 26 kết quả.

quy chế dân chủ