Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
14/TB-HĐND TB kết luận tại cuộc họp giao ban HĐND tháng 8/2018 14/08/2018
21/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2018 06/08/2018
04/CV-HĐND Về việc đề nghị giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị cử tri 25/07/2018
20/BC-HĐND BC Kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2018 23/07/2018
19/BC-HĐND BC kết quả kỳ họp thứ VI - HĐND phường Ngọc Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 10/07/2018
02/NQ-HĐND NQ phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách phường Ngọc Thụy năm 2017 30/06/2018
01/2018/NQ-HĐND NQ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 30/06/2018
13/TB-HĐND Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý III năm 2018 28/06/2018
18/BC-HĐND BC thẩm tra của Ban KTXH HĐND phường Ngọc Thụy về các BC, dự thảo NQ tại kỳ họp thứ VI, HĐND phường khóa III 28/06/2018
17/BC-BPC Báo cáo Thẩm tra Ban pháp chế HĐND phường tại kỳ họp thứ VI-HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 28/06/2018
03/HĐND-TT V/v đề nghị trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ VI 25/06/2018
16/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp Ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND phường Ngọc Thụy 25/06/2018
12/TB-HĐND Thông báo Kết quả giám sát công tác quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn phường Ngọc Thụy 20/06/2018
15/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 20/06/2018
14/BC-HĐND Báo cáo Kết quả thực hiện của Ban Pháp chế HĐND phường Ngọc Thụy 6 tháng đầu năm 2018 15/06/2018
13/BC-BKTXH BC kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban KTXH - HĐND phường Ngọc Thụy 6 tháng đầu năm 2018 14/06/2018
14/KH-BKTXH Kế hoạch Công tác của Ban kinh tế - xã hội HĐND phường Ngọc Thụy quý III năm 2018 12/06/2018
13/KH-HĐND Kế hoạch Tổ chức hội nghị tiếp xúc xử tri trước và sau kỳ họp thứ VI – HĐND phường Ngọc Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 04/06/2018
11/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát đối với UBND phường Ngọc Thụy về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ V HĐND phường 29/05/2018
09/TB-HĐND Thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VI HĐND phường Ngọc Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 25/05/2018

Hội đồng nhân dân