các tổ dân phố

DANH BẠ

BAN LÃNH ĐẠO CÁC TỔ DÂN PHỐ PHƯỜNG NGỌC THỤY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Địa chỉ

Số điện thoại liên hệ

Địa chỉ email

Tổ dân phố số 1

Phan Văn Hò

Bí thư CB

1952

Số 10, Ngách 75/5, Tổ 1

0906191223

 

Lê Văn Hồng

Tổ trưởng

1964

Số 18, Ngõ 53, Tổ 1

0943898399

hong121963@gmail.com

Trần Văn Toan

Tổ phó

1960

Số 47, Đường Ngọc Thụy

0904747915

 

Trần Quang Lai

Trưởng ban CTMT

1950

Số 21, Đường Ngọc Thụy

01689849148

 

Tổ dân phố số 2

Trần Tạo

Bí thư CB

1952

Tổ 2

0912502113

 

Đào Trọng Vượng

Tổ trưởng

1950

Tổ 2

0943572375

0438712192

 

Nguyễn Thị Hiền

Tổ phó

1956

Tổ 2

01667244756

 

Ngô Thị Phương Khanh

Trưởng ban CTMT

 

Tổ 2

0988610825

 

Tổ dân phố số 3

Lê Đức Cường

Bí thư CB

1962

Số 57, Ngõ 30, Tổ 3

0985819410

 

Trần Văn Trang

Tổ trưởng

1951

Số 63, Ngõ 30, Tổ 3

01258206084

 

Nguyễn Thị Phương

Tổ phó

1955

Số 36, Hẻm 2/11/2, Tổ 3

0943572452

 

Nguyễn Thị Liên

Trưởng ban CTMT

1957

Số 27, Ngõ 2, Tổ 3

0913014661

 

Tổ dân phố số 4

Nguyễn Khánh Dư

Bí thư CB

1947

Số 36, Đường Ngọc Thụy

01674654883

 

Ngô Văn Dũng

Tổ trưởng

1955

Số 11, Ngõ 30, Tổ 4

0967413054

 

Lê Hữu Tòng

Tổ phó

1945

Số 29, Ngõ 48, Tổ 4

01676062921

 

Văn Khắc Chung

Trưởng ban CTMT

1948

Số 4, Ngõ 6, Tổ 4

01689958925

 

Tổ dân phố số 5

Phùng Thắng Lợi

Bí thư CB

1944

Số 9, Hẻm 66/16/3, Tổ 4

0945708848

 

Trịnh Ngọc Toán

Tổ trưởng

1952

Số 48, Ngõ 66, Tổ 4

0913527551

 

Nguyễn Xuân Thường

Tổ phó

1958

Số 8, Ngõ 68, Tổ 4

0983501958

 

Vũ Minh Phú

Trưởng ban CTMT

1956

Nhà 1, Ngách 66/58, Tổ 4

0989854324

 

Tổ dân phố số 6

Nguyễn Phú Xuân

Bí thư CB

1956

Số 5, Ngách 68/31, Tổ 6

0912306464

0902230828

nguyenphuxuan_longbien@hanoi.gov.vn

Nguyễn Mạnh Hải

Tổ trưởng

1957

Số 31, Ngách 68/15, Tổ 6

0912291669

nguyenmanhhai_longbien@hanoi.gov.vn

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tổ phó

1963

Số 7, Ngõ 68, Tổ 6

0974472665

 

Lưu Thị Bích Phượng

Trưởng ban CTMT

1960

Số 34, Ngõ 78, Tổ 6

0975094389

 

Tổ dân phố số 7

Nguyễn Mạnh Cường

Bí thư CB

1956

Số 42, Ngõ 116, Tổ 7

01216058485

0438710710

 

Lê Thị Lan

Tổ trưởng

1959

Số 33, Ngõ 102, Tổ 7

0913216118

02438710124

 

Đinh Kim Hoàn

Tổ phó

1966

Số 09, Ngõ 102, Tổ 7

01674115523

 

Nguyễn Đình Mạnh

Trưởng ban CTMT

1965

Số 16, Ngõ 130, Tổ 7

0904078857

 

Tổ dân phố số 8

Nguyễn Ngọc Bích

Bí thư CB

1952

Số 5, Ngách 293/37, Tổ 8

0963530393

 

Nguyễn Thái Hùng

Tổ trưởng

1959

Số 45, Ngõ 243, Tổ 8

0984056573

0438710732

nguyenthaihung_longbien@hanoi.gov.vn

Lê Đăng Luyện

Tổ phó

1961

Số 42, Ngõ 243, Tổ 8

01696299413

 

Nguyễn Tiến Dũng

Trưởng ban CTMT

1955

Ngõ 279, Tổ 8

0932324155

 

Tổ dân phố số 9

Nguyễn Thị Tâm

Bí thư CB

1956

Số 4, Ngõ 305, Tổ 9

0913229763

 

Nguyễn Đức Sắc

Tổ trưởng

1952

Số 50, Ngõ 293, Tổ 9

01655042855

 

Hồ Như Khương

Tổ phó

1950

Số 2, Ngõ 295, Tổ 9

0982450406

 

Nguyễn Văn Được

Trưởng ban CTMT

1953

Số 2, Ngách 305/24, Tổ 9

0983660037

 

Tổ dân phố số 10

Nguyễn Thị Tâm Chung

Bí thư CB

1946

Số 56, Ngách 293/37, Tổ 10

0913230018

nguyenthitamchung_longbien@hanoi.gov.vn

Nguyễn Văn Tuyên

Tổ trưởng

1960

Số 20, Hẻm 293/74/3, Tổ 10

0983240968

 

Nguyễn Thị Hội

Tổ phó

1952

Tổ 10

01676910267

 

Hà Trọng Cương

Trưởng ban CTMT

1955

Tổ 10

0948289057

 

Tổ dân phố số 11

Đặng Đình Quảng

Bí thư CB

1954

Tổ 11

0913573453

 

Phạm Thúy Quỳnh

Tổ trưởng

1949

Tổ 11

01245467277

 

Đặng Bá Anh

Tổ phó

1961

Tổ 11

01669238925

 

Nguyễn Văn Triều

Trưởng ban CTMT

1954

Tổ 11

0906264617

 

Tổ dân phố số 12

Phùng Thị Chất

Bí thư CB

1948

Số 35, Ngõ 252, Tổ 12

01283356977

 

Lê Xuân Tài

Tổ trưởng

1953

Số 4, Ngách 264/47, Tổ 12

0912152788

 

Nguyễn Văn Thanh

Tổ phó

1964

Số 47, Ngách 252/49, Tổ 12

01685429634

 

Nguyễn Văn Trung

Trưởng ban CTMT

1953

Số 9, Ngách  252/7, Tổ 12

01686233384

 

Tổ dân phố số 13

Trần Thị Vân

Bí thư CB

1949

Số 7, Ngách 268/2, Tổ 13

01657758756

 

Hoàng Văn Hùng

Tổ trưởng

1956

Số 5, Ngách 268/2, Tổ 13

0987980952

 

Trần Yến Khanh

Tổ phó

1957

Số 35, Ngõ 264, Tổ 13

01669718823

 

Đặng Thị Thi

Trưởng ban CTMT

1953

Số 3, Ngách 268/2, Tổ 13

0983124309

 

Tổ dân phố số 14

Nguyễn Quyết Thắng

Bí thư CB

1948

Số 90, Ngõ 264, Tổ 14

0936783158

0438710644

 

Hà Đình Cư

Tổ trưởng

1949

Số 75, Ngõ 264, Tổ 14

01692566561

 

Trịnh Viết Bảng

Tổ phó

1949

Số 195, Ngõ 2, Tổ 14

0915617247

 

Nguyễn Hữu Bằng

Trưởng ban CTMT

1952

Số 270, Ngõ 264, Tổ 14

0902149816

 

Tổ dân phố số 15

Nguyễn Thị Đào

Bí thư CB

1959

Số 30, Ngõ 286, Tổ 15

0979023100

 

Lại Duy The

Tổ trưởng

1953

Số 31, Ngách 272/25, Tổ 15

01644127968

 

Nguyễn Thúy Nga

Tổ phó

1971

Số 7, Ngõ 280,  Tổ 15

0915155777

 

Tạ Văn Nhữ

Trưởng ban CTMT

1944

Số 1, Ngách 272/12, Tổ 15

01275289101

 

Tổ dân phố số 16

Trần Thị Lê

Bí thư CB

1957

Hẻm 268/58/24, Tổ 16

0913006281

 

Trần Văn Phức

Tổ trưởng

1961

Số 17, Hẻm 268/58/18, Tổ 16

0979271269

 

Nguyễn Văn Quang

Tổ phó

1962

Hẻm 268/56/7

0985573006

 

Trần Văn Quang

Trưởng ban CTMT

1954

Số 5, Hẻm 268/58/24, Tổ 16

0975597217

 

Tổ dân phố số 17

Nguyễn  Thị Hòa

Bí thư CB

1960

Số 27E, Ngách 268/21, Tổ 17

0972015967

 

Phạm Văn Tạo

Tổ trưởng

1946

Số 9, Ngách , 268/72, Tổ 17

0982078049

 

Bùi Thế Sơn

Tổ phó

1960

Số 1, Ngách 268/58, Tổ 17

0912239069

 

Bùi Thị Thanh Hà

Trưởng ban CTMT

1963

Số 11, Ngách 268/21, Tổ 17

0978129556

 

Tổ dân phố số 18

Đỗ Xuân Tâm

Bí thư CB

1952

Số 332, Đường Ngọc Thụy

0982735868

 

Trịnh Thanh Hà

Tổ trưởng

1965

Số 1, Ngách 344/50, Tổ 18

0915085468

 

Trịnh Hữu Lợi

Tổ phó

1959

Số 21, Ngõ 344, Tổ 18

01684573426

 

Đồng Xuân Đắp

Trưởng ban CTMT

1955

Số 2/22, Ngõ 366, Tổ 18

01698076608

 

Tổ dân phố số 19

Nguyễn Chí Vinh

Bí thư CB

1957

Số 9, Ngõ 504, Tổ 19

0982446786

 

Hoàng Văn Bình

Tổ trưởng

1960

Số 28, Ngõ 476, Tổ 19

0906061960

 

Trần Quang Bình

Tổ phó

1963

Số 6, Ngách 344/86, Tổ 19

0941073558

 

Cù Thị Thành

Trưởng ban CTMT

1946

Số 12, Ngõ 488, Tổ 19

02438274542

 

Tổ dân phố số 20

Lê Kinh luân

Bí thư CB

1952

Số 9, Ngõ 532, Tổ 20

0975160371

 

Lê Đình Hải

Tổ trưởng

1957

Số 6, Ngách 562/18, Tổ 20

0982609448

ledinhhai_longbien@hanoi.gov.vn

Dương Thị Du

Tổ phó

1953

Số 3, Ngõ 562, Tổ 20

0974834372

 

Nguyễn Thị Bích

Trưởng ban CTMT

1944

Số 3, Ngách 532/26, Tổ 20

0963935851

 

Tổ dân phố số 21

Đoàn Đình Hòa

Bí thư CB

1954

Số 11, Hẻm 604/49/7, Tổ 21

0975565671

 

Đoàn Đình Long

Tổ trưởng

1955

Số 118, Ngõ 604, Tổ 21

0973224655

 

Nguyễn Tiến Hòa

Tổ phó

1963

Số 162, Ngõ 604, Tổ 21

0979421756

 

Đỗ Quang Luyện

Trưởng ban CTMT

1962

Số 26, Ngách 604/53, Tổ 21

0989255861

 

Tổ dân phố số 22

Đặng Ngọc Xương

Bí thư CB

1958

Số 20, Ngách 604/35, Tổ 22

0903264963

 

Nguyễn Đình Thiện

Tổ trưởng

1962

Số 8, Hẻm 604/35/20, Tổ 22

01686961961

nguyendinhthien_longbien@hanoi.gov.vn

Trần Thị Long

Tổ phó

1964

Số 5, Hẻm 604/35/10, Tổ 22

0988261946

 

Mai Thanh Hà

Trưởng ban CTMT

1960

Số 37, Ngõ 604, Tổ 22

0984520160

 

Tổ dân phố số 23

Nguyễn Mạnh Tưởng

Bí thư CB

1948

Số 32, Ngõ 604, Tổ 23

0903402752

 

Lê Kim Sơn

Tổ trưởng

1955

Số 86, Ngõ 604, Tổ 23

0989387953

lekimson_longbien@hanoi.gov.vn

Ngô Trí Hùng

Tổ phó

1954

Số 8, Ngõ 604, Tổ 23

0945013555

 

Nguyễn Thị Thu Hà

Trưởng ban CTMT

1962

Số 15, Ngách 604/48, Tổ 23

0919622488

nguyenthithuha1962@gmail.com

Tổ dân phố số 24

Cao Bắc Hà

Bí thư CB

1953

Số 26, Ngách 268/31, Tổ 24

0968617859

 

Trần Đức Quang

Tổ trưởng

1956

Số 20, Ngách 268/31, Tổ 24

0983566387

 

Nguyễn Văn Phùng

Tổ phó

1957

Số 26, Hẻm 604/33/59, Tổ 24

0912712646

 

Lê Trọng Lệ

Trưởng ban CTMT

1956

Số 36, Hẻm 604/33/59, Tổ 24

0984290919

 

Tổ dân phố số 25

Bùi Phi Sơn

Bí thư CB

1961

Số 6, Ngách 606/18, Tổ 25

0982442208

phison133@gmail.com

Nguyễn Văn Lửu

Tổ trưởng

1956

Số 6, Ngách 268/31, Tổ 25

0905644092

 

Đặng Thanh Bình

Tổ phó

1957

Số 94, Ngõ 604, Tổ 25

0913591014

 

Phạm Thị Ngọc Thủy

Trưởng ban CTMT

1961

Số 32, Ngách 604/1, Tổ 25

01683516061

 

Tổ dân phố số 26

Đồng Phương Hồng

Bí thư CB

1957

Số 5, Hẻm 268/100/2, Tổ 26

0982577928

dongphuonghong_longbien@hanoi.gov.vn

Nguyễn Quang Vinh

Tổ trưởng

1956

Số 4, Ngách 268/86, Tổ 26

0984737054

nguyenquangvinh_pnt_longbien@hanoi.gov.vn

Nguyễn Văn Châu

Tổ phó

1946

Số 22, Hẻm 268/100/8, Tổ 26

01638407920

 

Nguyễn  Quốc  Ân

Trưởng ban CTMT

1950

Số 22, Ngõ 606, Tổ 26

0982206130

nguyenquocan_longbien@hanoi.gov.vn

Tổ dân phố số 27

Thái Văn Đỉnh

Bí thư CB

1953

Số 1, Hẻm 268/136/15, Tổ 27

0989091152

thaidinh.1953@gmail.com

Cao Thu Tỉnh

Tổ trưởng

1954

Số 29, Hẻm 268/136/15, Tổ 27

0977039876

0438710965

caothutinh_longbien@hanoi.gov.vn

Nguyễn Như Lộc

Tổ phó

1955

Số 141, Ngõ 268, Tổ 27

0977244695

0438710399

 

Nguyễn Trọng Hoạt

Trưởng ban CTMT

1952

Số 56, Ngõ 606, Tổ 27

01674245286

 

Tổ dân phố số 28

Nguyễn Đức Việt

Bí thư CB

1957

Số 147, Ngõ 606, Tổ 28

0905174138

 

Trần Ngọc Quân

Tổ trưởng

1959

Số 45/606/83/2, Tổ 28

0904309457

 

Nguyễn Tất Thắng

Tổ phó

1955

Số 57/606/83/2, Tổ 28

0989460398

 

Nguyễn Văn Chi

Trưởng ban CTMT

1955

Số 157, Ngõ 606, Tổ 28

0982054495

 

Tổ dân phố số 29

Đặng Văn Bệ

Bí thư CB

1954

Số 219, Ngõ 606, Tổ 29

0913326197

 

Đinh Viết Vinh

Tổ trưởng

1960

Số 81, Ngõ 606/187, Tổ 29

0912522311

 

Trần Minh Giang

Tổ phó

1956

Phòng 911, Chung Cư HVHC

0982942456

 

Bùi Việt Vương

Trưởng ban CTMT

1951

Phòng 1010, Chung Cư HVHC

0966061309

 

Tổ dân phố số 30

Đỗ Hùng Sơn

Bí thư CB

1953

Tổ 30

0906001422

 

Lê Văn Hùng

Tổ trưởng

1951

Tổ 30

0913044359

 

Nguyễn Văn Hùng

Tổ phó

1960

Tổ 30

01652350324

 

Nguyễn Ngọc Toàn

Trưởng ban CTMT

1947

Tổ 30

01653597016

 

Tổ dân phố số 31

Nguyễn  Hữu  Khang

Bí thư CB

1952

Tổ 31

01272823175

 

Lê Công Khanh

Tổ trưởng

1950

Tổ 31

01659662847

 

Vũ Văn Hưởng

Tổ phó

1966

Tổ 31

0988925343

 

Phùng Tuấn Chương

Trưởng ban CTMT

1950

Tổ 31

0986267954

 

Tổ dân phố số 32

Nguyễn Thành Đô

Bí thư CB

1963

Số 1, Ngõ 87/26, Đường Lý Sơn

0988728762

 

Nguyễn Văn Vượng

Tổ trưởng

1964

Số 3, Ngõ 87/18, Đường Lý Sơn

0989552664

046747564

 

Nguyễn Văn Từ

Tổ phó

1966

Số 17, Hẻm 103/4/2, Đường Lý Sơn

0916941615

 

Trần Văn Vụ

Trưởng ban CTMT

1962

Số 11, Ngõ 87/35, Đường  Lý Sơn

01292260467

 

Tổ dân phố số 33

Hoàng Duy Hiển

Bí thư CB

1944

Số 50, Phố Bắc Cầu

0979689437

 

Hoàng Văn Cảnh

Tổ trưởng

1964

Số 85, Phố Bắc Cầu

0902231963

 

Cao Viết Sơn

Tổ phó

1963

Tổ 33

0943472480

 

Nguyễn Thị Quỳ

Trưởng ban CTMT

1938

Tổ 33

01222323490

 

Tổ dân phố số 34

Hoàng Văn Thanh

Bí thư CB

1952

Tổ 34

0983440425

 

Lê Văn Hiệu

Tổ trưởng

1949

Tổ 34

01236133572

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Bá Thành

Trưởng ban CTMT

1953

Tổ 34

01658740158

 

Tổ dân phố số 35

Nguyễn Thị kim Anh

Bí thư CB

1975

Số 229, Phố Bắc Cầu

0912906152

 

Hoàng Thị Hoa

Tổ trưởng

1957

Số 19, Ngõ 172, Phố Bắc Cầu

01673571886

 

Lê Văn Tư

Tổ phó

1955

Số 9, Ngõ 192, Phố Bắc Cầu

01659574746

 

Nguyễn Văn Ninh

Trưởng ban CTMT

1937

Số 7, Ngõ 192, Phố Bắc Cầu

02438716712

 

Tổ dân phố số 36

Nguyễn Văn Phúc

Bí thư CB

1955

Tổ 36

0978457262

 

Đào Thị Dung

Tổ trưởng

1957

Tổ 36

0983974276

 

Nguyễn Thị Định

Tổ phó

1958

Tổ 36

0906038345

 

Nguyễn Văn Oanh

Trưởng ban CTMT

1953

Tổ 36

01688226178

 

Tổ dân phố số 37

Nguyễn Thị Thân

Bí thư CB

1957

Ngõ 417, Phố Bắc Cầu

0972370931

 

Hoàng Văn Ngà

Tổ trưởng

1963

Số 8, Ngõ 399, Phố Bắc Cầu

0982928402

 

Trần Văn Thuận

Tổ phó

1964

Số 423, Phố Bắc Cầu

01699625949

 

Vương Toàn Lập

Trưởng ban CTMT

1957

Số 31, Ngõ 296, Phố Bắc Cầu

0963091624

 

Tổ dân phố số 38

Nguyễn Kim Ý

Bí thư CB

1946

Số 8, Ngõ 431, Phố Bắc Cầu

0912484848

 

Nguyễn Hữu Truyền

Tổ trưởng

1970

Số 439, Phố Bắc Cầu

0917513589

 

Nguyễn Chí Thành

Tổ phó

1952

Tổ 38

01236022428

 

Nguyễn Văn Lợi

Trưởng ban CTMT

1956

Số 3, Ngõ 404, Phố Bắc Cầu

01239801956