ban chấp hành đảng bộ

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ phường Ngọc Thụy khóa XXI (nhiệm kỳ 2015-2020)

Ngày đăng 08/06/2015 | 12:00  | Lượt xem: 1035
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NGỌC THỤY Đảng bộ phường Ngọc Thụy được thành lập từ tháng 8/1929, những hội viên ưu tú của tổ chức: "Việt Nam cách mạng Thanh niên" được gia nhập Đông Dương cộng sản Đảng,...

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ phường Ngọc Thụy khóa XX (nhiệm kỳ 2010-2015)

Ngày đăng 06/05/2015 | 12:00  | Lượt xem: 619
STT Họ và Tên Ngày tháng năm sinh Chức vụ nơi công tác Nam Nữ 1 ...