Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
13/LT Lịch công tác tuần 13/2020 UBND phường Ngọc Thụy 23/03/2020
12/LT Lịch công tác tuần 12/2020 UBND phường Ngọc Thụy 16/03/2020
11/LT Lịch công tác tuần 11/2020 UBND phường Ngọc Thụy 09/03/2020
10/LT Lịch công tác tuần 10/2020 UBND phường Ngọc Thụy 02/03/2020
09/LT Lịch công tác tuần 09/2020 UBND phường Ngọc Thụy 24/02/2020
08/LT Lịch công tác tuần 08/2020 UBND phường Ngọc Thụy 17/02/2020
07/LT Lịch công tác tuần 07/2020 UBND phường Ngọc Thụy 10/02/2020
06/LT Lịch công tác tuần 06/2020 UBND phường Ngọc Thụy 03/02/2020
04+05/TD Lịch công tác tuần 04+05/2020 UBND phường Ngọc Thụy 20/01/2020
03/LT Lịch công tác tuần 03/2020 UBND phường Ngọc Thụy 13/01/2020
02/LT Lịch công tác tuần 02/2020 UBND phường Ngọc Thụy 06/01/2020
01/LT Lịch công tác tuần 01/2020 UBND phường Ngọc Thụy 30/12/2019
52/LT Lịch công tác tuần 52/2019 UBND phường Ngọc Thụy 23/12/2019
51/LT Lịch công tác tuần 51/2019 UBND phường Ngọc Thụy 16/12/2019
50/LT Lịch công tác tuần 50/2019 UBND phường Ngọc Thụy 09/12/2019
49/LT Lịch công tác tuần 49/2019 UBND phường Ngọc Thụy 02/12/2019
48/LT Lịch công tác tuần 48/2019 UBND phường Ngọc Thụy 25/11/2019
47/LT Lịch công tác tuần 47/2019 UBND phường Ngọc Thụy 18/11/2019
46/LT Lịch công tác tuần 46/2019 UBND phường Ngọc Thụy 11/11/2019
45/LT Lịch công tác tuần 45/2019 UBND phường Ngọc Thụy 04/11/2019