Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
42/LT Lịch công tác tuần 42/2019 UBND phường Ngọc Thụy 14/10/2019
41/LT Lịch công tác tuần 41/2019 UBND phường Ngọc Thụy 07/10/2019
LT40/2019 Lịch công tác tuần 40/2019 UBND phường Ngọc Thụy 30/09/2019
39/LT Lịch công tác tuần 39/2019 UBND phường Ngọc Thụy 23/09/2019
38/LT Lịch công tác tuần 38/2019 UBND phường Ngọc Thụy 16/09/2019
LT37/2019 Lịch công tác tuần 37/2019 UBND phường Ngọc Thụy 09/09/2019
36/LT Lịch công tác tuần 36/2019 UBND phường Ngọc Thụy 02/09/2019
35/LT Lịch công tác tuần 35/2019 UBND phường Ngọc Thụy 26/08/2019
34/LT Lịch công tác tuần 34/2019 UBND phường Ngọc Thụy 19/08/2019
33/LT Lịch công tác tuần 33/2019 UBND phường Ngọc Thụy 12/08/2019
32/LT Lịch công tác tuần 32/2019 UBND phường Ngọc Thụy 05/08/2019
31/LT Lịch công tác tuần 31/2019 UBND phường Ngọc Thụy 29/07/2019
30/LT Lịch công tác tuần 30/2019 UBND phường Ngọc Thụy 22/07/2019
29/LT Lịch công tác tuần 29/2019 UBND phường Ngọc Thụy 15/07/2019
28/LT Lịch công tác tuần 28/2019 UBND phường Ngọc Thụy 08/07/2019
27/LT Lịch công tác tuần 27/2019 UBND phường Ngọc Thụy 01/07/2019
26/LT Lịch công tác tuần 26/2019 UBND phường Ngọc Thụy 24/06/2019
25/LT Lịch công tác tuần 25/2019 UBND phường Ngọc Thụy 17/06/2019
24/LT Lịch công tác tuần 24/219 UBND phường Ngọc Thụy 10/06/2019
23/LT Lịch công tác tuần 23/2019 UBND phường Ngọc Thụy 03/06/2019